งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์

เครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง การติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 3m การติดตั้งหมุดจราจร การติดตั้งหมุดสะท้อนแสง เครื่องหมายนำทาง หมุดสะท้อนแสง 3m หมุดจราจร หมุดสะท้อนแสง เครื่องหมายนำทาง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดสะท้อนแสง 3m แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดจราจร แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมุดสะท้อนแสง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดสะท้อนแสง 3m ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 หมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601

รายละเอียดเครื่องหมายนำทาง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายนำทาง(หมุดสะท้อนแสง 3M) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ – วังยาว ระหว่าง กม.210+167 – กม.232+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,918 อัน โดยกระทำการดังนี้

  1. UNI – DIRECTION ROAD STUD ปริมาณงาน 7,100 อัน
  2. BI – DIRECTION ROAD STUD ปริมาณงาน 568 อัน
  3. 360 องศา ROAD STUD ปริมาณงาน 250 อัน
  4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.7

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายนำทางหรือหมุดจราจร สอบถามราคาหมุดสะท้อนแสงได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายนำทาง