เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร line marking thermoplastic แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นบนผิวจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร สีตีเส้นบนผิวจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร สีตีเส้นบนผิวจราจรเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร สีเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร งาน THERMOPLASTIC PAINT แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานสีตีเส้น แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้น แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นบนผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย งาน THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย เครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย งานสีตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นบนผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 งาน THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 line marking thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 เครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 งานสีตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร line marking thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นบนผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร งาน THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานสีตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นถนน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.133+725 - กม.145+030 จำนวน 4,764 ตารางเมตร งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 101 แขวงทางหลวงสุโขทัย

รายละเอียด เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 4,764 ตารางเมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย

งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 1304 ตอน สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.133+725 – กม.145+030 มีรายละเอียดด้งนี้

 • งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) จำนวน 4,764 ตารางเมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยใช้ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ในการทำเครื่องหมายจราจร สอบถามราคาเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

เครื่องหมายจราจร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แขวงการทางตราด

เฟรมป้าย แขวงการทางตราด เฟรมป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด แขนป้ายโอเวอร์แฮงค์ แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรบอกทาง แขวงการทางตราด เสา และเฟรมป้าย Over Hang แขวงการทางตราด รับทำป้าย แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรข้างทาง แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรพร้อมข้อความ แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาไทย แขวงการทางตราด ท่อเหล็กสำหรับทำโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด การหล่อเสาป้ายแบบเสาปูน เสาปูนสำหรับติดตั้งป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง Overhead แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กสำหรับทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด เทปูนเพื่อทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ตะกร้อฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ตะกร้อฐานรากสำหรับติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษไทย แขวงการทางตราด ป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด ป้าย แขวงการทางตราด ป้ายจราจรต่างๆ แขวงการทางตราด งานติดตั้งป้ายจราจรภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด งานติดตั้ง ป้าย ภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด ดูป้ายจราจร แขวงการทางตราด รับทําป้าย แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร เพื่อเปลี่ยนป้ายใหม่ แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร เพื่อเปลี่ยนป้ายใหม่ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสะท้อนแสง แขวงการทางตราด ขนาดป้ายมาตรฐาน แขวงการทางตราด ขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด ขนาดป้ายจราจร มาตรฐาน แขวงการทางตราด บริษัทรับทำป้าย แขวงการทางตราด รับทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด มาตรฐานป้ายจราจร แขวงการทางตราด ทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด ร้านขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด ป้าย จราจร ภาษา อังกฤษ และ ป้าย สัญลักษณ์ จราจร ภาษา ไทย แขวงการทางตราด บริษัททำป้าย แขวงการทางตราด เสาป้าย Overhang แขวงการทางตราด งานติดตั้งป้าย Overhang แขวงการทางตราด การติดตั้งป้าย Overhang แขวงการทางตราด มาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด แผ่นป้ายจราจร แขวงการทางตราด ป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด รับทําป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบอกทาง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรข้างทาง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรพร้อมข้อความ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รูปป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รับทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ชื่อป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง สัญลักษณ์จราจร ภาษาอังกฤษแปลไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสะท้อนแสง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้ายจราจรมาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ แปลไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ราคา แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้ายมาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้าย มาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง บริษัทรับทำป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจรภาษาอังกฤษและไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รับทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง แบบป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคาป้ายจราจรกรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคากลางป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เสาป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง มาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร โอเวอร์เฮด กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด แผ่นป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง สติ๊กเกอร์จราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง วัสดุที่ใช้ทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคามาตรฐานป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง มาตราฐานเสาป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ทําป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจรทั้งหมด ภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสัญลักษณ์จราจรไทย อังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง วัสดุที่ใช้ทำป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายจราจรโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง

รายละเอียด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางตราด กรมทางหลวง
ที่อยู่ : 160 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

งานจ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้าย และเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.348+500 – กม.375+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง มีรายละเอียดังต่อไปนี้

 1. ALUMINIUM OVERHANGING SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีต่างๆ สะท้อนแสง) จำนวน 39.37 ตร.ม.
 2. ALUMINIUM OVERHEAD SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีต่างๆ สะท้อนแสง) จำนวน 211.09 ตร.ม.
 3. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) จำนวน 123.12 ตร.ม.
 4. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) จำนวน 10.08 ตร.ม.
 5. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ) จำนวน 51.12 ตร.ม.
 6. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ) จำนวน 3.24 ตร.ม.
 7. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE I SPAN 16.00 M. จำนวน 1 แห่ง
 8. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE I SPAN 18.00 M. จำนวน 2 แห่ง
 9. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE II SPAN 21.00 M. จำนวน 1 แห่ง
 10. STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 52,800 SQ.CM. จำนวน 1 แห่ง
 11. RC. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. จำนวน 307 เมตร
 12. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 47 ต้น
 13. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 4 ต้น
 14. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION จำนวน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายจราจรทุกประเภท ได้แก่ป้ายเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สอบถามราคาเครื่องหมายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ปริมาณ 5,122 ตร.ม.

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนถนน แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนผิวถนน แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง วัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง THERMOPLASTIC PAINT แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง THERMOPLASTIC แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง ตีเส้นจราจร แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง เส้นจราจร แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง

รายละเอียด เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ปริมาณ 5,122 ตร.ม.ง จังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางเชียงรายที่ 1 กรมทางหลวง
ที่อยู่ : 429 หมู่19 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5700

 1. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 รวมเครื่องหมายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว – แม่สรวย ระหว่าง กม. 85+000 – กม. 93+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,122 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ ดังนี้
  • 1.1 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 LS.
  • 1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,122 SQ.M.
 2. วัสดุเทอร์โมพลาสติก THERMOPLASTIC ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกระดับ 1 ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด มอก.9002 หรือ มอก.9001:2000

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ได้แก่ สีเทอร์โมพลาสติก และสีจราจร ใช้สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนถนน เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ฯลฯ สอบถามราคาเครื่องหมายจราจรบนผิวทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

งานตีเส้นจราจรอาคาร ศิวยาธร ทาวเวอร์ โรงแรมศิวาเทล ถนนวิทยุ

งานตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ ผู้ผลิตสีตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ ซื้องานตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ ขายงานตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ.
งานตีเส้นจราจรอาคาร ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกอาคาร ศิวยาธร ทาวเวอร์ และโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ เส้นกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 250 ม. ตีเส้นลูกศรจำนวน 15 ตัว ร้านงานตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ สินค้างานตีเส้นจราจร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ

รายละเอียด งานตีเส้นจราจรอาคาร ศิวยาธร ทาวเวอร์ โรงแรมศิวาเทล ถนนวิทยุ

งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก 1 งาน อาคาร ศิวยาธร ทาวเวอร์ และโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ถนนวิทยุ

 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 250 เมตร
 • ตีเส้นลูกศร (กทม.) จำนวน 15 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง นอกจากนี้เรายังเป็นร้านงานตีเส้นจราจรอีกด้วย สอบถามราคางานตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานตีเส้นจราจร

รับเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางน่านที่ 2

วัสดุ Thermoplastic Paint Thermoplastic Paint ระดับ 1 วัสดุเทอร์โมพลาสติก จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เส้นแบ่งจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน Thermoplastic Paint รับเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แขวงการทางน่านที่ 2 กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางน่านที่ 2 เส้นแบ่งจราจร แขวงการทางน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน แขวงการทางน่านที่ 2 วัสดุ Thermoplastic Paint แขวงการทางน่านที่ 2 Thermoplastic Paint แขวงการทางน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางน่านที่ 2 รับเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางน่านที่ 2 ตีเส้นจราจร แขวงการทางน่านที่ 2 รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงการทางน่านที่ 2 สีเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางน่านที่ 2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก แขวงการทางน่านที่ 2 Thermoplastic Paint ระดับ 1 แขวงการทางน่านที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ เส้นแบ่งจราจร จังหวัดน่าน ภาคเหนือ เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ตีเส้นจราจร จังหวัดน่าน ภาคเหนือ

รายละเอียด รับเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงการทางน่านที่ 2

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางน่านที่ 2

ที่อยู่ : 234 หมู่ 4 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

 1. จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.542-2549 ด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,119 ตารางเมตร
  • ทางหลวงหมายเลข 1256
  • ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  • ระหว่าง กม.0+000 – กม.17+400 (เป็นช่วงๆ)
 2. จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.542-2549 ด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,030 ตารางเมตร
  • ทางหลวงหมายเลข 1148
  • ตอน ท่าวังผา-สะเกิน
  • ระหว่าง กม.0+000-กม.16+000(เป็นช่วงๆ)

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก และรับเหมาตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save