เครื่องหมายจราจร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แขวงการทางตราด

การติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง

เฟรมป้าย แขวงการทางตราด เฟรมป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด แขนป้ายโอเวอร์แฮงค์ แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรบอกทาง แขวงการทางตราด เสา และเฟรมป้าย Over Hang แขวงการทางตราด รับทำป้าย แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรข้างทาง แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรพร้อมข้อความ แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาไทย แขวงการทางตราด ท่อเหล็กสำหรับทำโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด การหล่อเสาป้ายแบบเสาปูน เสาปูนสำหรับติดตั้งป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง Overhead แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กสำหรับทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด โครงเหล็กฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด เทปูนเพื่อทำฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ตะกร้อฐานรากสำหรับติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด ตะกร้อฐานรากสำหรับติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษไทย แขวงการทางตราด ป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด ป้าย แขวงการทางตราด ป้ายจราจรต่างๆ แขวงการทางตราด งานติดตั้งป้ายจราจรภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด งานติดตั้ง ป้าย ภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด ดูป้ายจราจร แขวงการทางตราด รับทําป้าย แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร เพื่อเปลี่ยนป้ายใหม่ แขวงการทางตราด การถอดป้ายจราจร เพื่อเปลี่ยนป้ายใหม่ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสะท้อนแสง แขวงการทางตราด ขนาดป้ายมาตรฐาน แขวงการทางตราด ขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด ขนาดป้ายจราจร มาตรฐาน แขวงการทางตราด บริษัทรับทำป้าย แขวงการทางตราด รับทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด มาตรฐานป้ายจราจร แขวงการทางตราด ทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด ร้านขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด ป้าย จราจร ภาษา อังกฤษ และ ป้าย สัญลักษณ์ จราจร ภาษา ไทย แขวงการทางตราด บริษัททำป้าย แขวงการทางตราด เสาป้าย Overhang แขวงการทางตราด งานติดตั้งป้าย Overhang แขวงการทางตราด การติดตั้งป้าย Overhang แขวงการทางตราด มาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด แผ่นป้ายจราจร แขวงการทางตราด ป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด รับทําป้ายจราจร แขวงการทางตราด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบอกทาง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรข้างทาง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรพร้อมข้อความ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายจราจรภาษาอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รูปป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รับทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เครื่องหมายป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ชื่อป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง สัญลักษณ์จราจร ภาษาอังกฤษแปลไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสะท้อนแสง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขายป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้ายจราจรมาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ แปลไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ราคา แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้ายมาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ขนาดป้าย มาตรฐาน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง บริษัทรับทำป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจรภาษาอังกฤษและไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง รับทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ทำป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง แบบป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคาป้ายจราจรกรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคากลางป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง เสาป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายข้างถนน แขวงการทางตราด กรมทางหลวง มาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร โอเวอร์เฮด กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานติดตั้งป้ายจราจร Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด กรมทางหลวง Over Head กรมทางหลวง แขวงการทางตราด แผ่นป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง สติ๊กเกอร์จราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง วัสดุที่ใช้ทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ราคามาตรฐานป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง มาตราฐานเสาป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง งานป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ทําป้ายจราจร แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายจราจรทั้งหมด ภาษาไทยอังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง ป้ายสัญลักษณ์จราจรไทย อังกฤษ แขวงการทางตราด กรมทางหลวง วัสดุที่ใช้ทำป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การทําป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้าย แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง การติดตั้งป้ายจราจรโอเวอร์เฮด แขวงการทางตราด กรมทางหลวง

รายละเอียด เครื่องหมายจราจร แขวงการทางตราด

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางตราด กรมทางหลวง
ที่อยู่ : 160 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

งานจ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้าย และเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.348+500 – กม.375+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง มีรายละเอียดังต่อไปนี้

 1. ALUMINIUM OVERHANGING SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีต่างๆ สะท้อนแสง) จำนวน 39.37 ตร.ม.
 2. ALUMINIUM OVERHEAD SIGN PLATE 3.0 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีต่างๆ สะท้อนแสง) จำนวน 211.09 ตร.ม.
 3. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) จำนวน 123.12 ตร.ม.
 4. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE (พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง) จำนวน 10.08 ตร.ม.
 5. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE W/FRAME (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ) จำนวน 51.12 ตร.ม.
 6. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK HIGH INTENSITY GRADE (พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ) จำนวน 3.24 ตร.ม.
 7. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE I SPAN 16.00 M. จำนวน 1 แห่ง
 8. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE I SPAN 18.00 M. จำนวน 2 แห่ง
 9. STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN TYPE II SPAN 21.00 M. จำนวน 1 แห่ง
 10. STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 52,800 SQ.CM. จำนวน 1 แห่ง
 11. RC. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. จำนวน 307 เมตร
 12. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 47 ต้น
 13. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 4 ต้น
 14. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION จำนวน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายจราจรทุกประเภท ได้แก่ป้ายเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สอบถามราคาเครื่องหมายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save