Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์ guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip จำนวน 374 ตัว โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)  แผ่นราวกั้นอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด guardrail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล กรมทางหลวง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 Guard rail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล กรมทางหลวง บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กลูกฟูก บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์  ราวกันอันตราย บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กกันถนน บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

 1. Guard rail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 269 แผ่น
 2. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 374 ต้น
 3. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 374 ตัว
 4. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 748 ตัว
 • โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2
 • ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล (Guard rail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guard rail

Guard rail ส.เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 ม.

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกั้นถนน โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกันชน โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร แผ่นราวกั้นอันตราย โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร เหล็กราวลูกฟูก โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร guard rail โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวกันอันตราย โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกันถนน โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร

รายละเอียด Guard rail ส.เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 ม.

 1. Guard rail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 521 แผ่น
 2. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 540 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 38 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 9 แผ่น
 5. น็อต Guard rail ยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 550 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 550 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,480 ตัว
 • โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิต Guard rail หรือการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา Guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guard rail

Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

guard rail แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606
Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP 150 x 75 x 20 เซนติเมตร จำนวน 211 ตัว ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กกันชน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กกันถนน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x2 เมตร เชื่อมแหวนล็อตตัวยู แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 เหล็กราวลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กกันถนน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

รายละเอียด Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

 1. guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง หนา 3.2 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 182 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 2 แผ่น
 4. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อตตัวยู จำนวน 211 ต้น
 5. เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP 150 x 75 x 20 เซนติเมตร จำนวน 211 ตัว
 6. น็อต guard rail กลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 211 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 422 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 422 ตัว
 9. แหวนล็อคตัวยู STEEL PLATE 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 422 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,472 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail หรือการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

Guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง-วังมะนาว

guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร w shaped beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร Safety Guard Device ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 RT.,LT. ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 RT.,LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,152 เมตร

รายละเอียด Guardrails ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง-วังมะนาว

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrails) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง – วังมะนาว ตอน 2 ระหว่าง กม.80+000 – กม.83+000 RT.,LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,152 เมตร มีรายละเอียดดังนี้

 1. งาน GUARDRAILS CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,152 เมตร
 2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAILS แบบสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 292 ชิ้น
 3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย guard rail มอก.248-2531 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเป้าสะท้อนแสงสำหรับ guardrails สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guardrails

guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ

guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guard rails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,148 เมตร งาน guard rail CLASS I TYPE II ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,148 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง Guard Rail (ราวกันอันตราย) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ปริมาณงาน 1,148 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. งาน GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,148 เมตร
 2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 291 ชิ้น
 3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3 ปริมาณงาน 1 งาน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร

guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม w beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guardrail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guardrails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guard rails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร W-Beam Guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา - พนมสารคาม

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ระหว่าง กม.94+260 – กม.94+560 และ กม.101+300 – กม.101+560 และ กม.102+055 – กม.102+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 เมตร
 2. งานเป้าสะท้อนแสง ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 182 อัน
 3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตผลิต จำหน่าย การ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา guard railได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร

รายละเอียด การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
งานจ้างเหมาทำการงานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 – กม.71+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. การ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,152 เมตร
 2. งานเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 288 อัน
 3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 สามารถติดตั้งการ์ดเรลงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สนใจสั่งซื้อการ์ดเรล หรือสอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save