ป้ายเตือน ผิวทางขรุขระ ป้ายทางแยก ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายบังคับจราจร

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ ต.36 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ตัว T บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ต.13 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา ต.14 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์คนข้าม ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย บ.43 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา บ.44 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ P บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว บ.37 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามจอดรถ บ.29 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายหยุด บ.1 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามเข้า บ.5 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายจำกัดความสูง 6 เมตร บ.35 บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย เฉพาะรถบรรทุก บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายรถสวนทาง เฉพาะรถเล็ก บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม. ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ต-53 ขนาด 60 x 60 ซม. บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียด ป้ายเตือน ผิวทางขรุขระ ป้ายทางแยก ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายบังคับจราจร

 1. ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ ต.36 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 2. ป้ายเตือนทางแยก ตัว T ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 3. ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา ต.14 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ต.13 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 5. ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว บ.37 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย บ.43 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา บ.44 แบบกลมขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้ายสัญลักษณ์ P ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 9. ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม. ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 10. ป้ายจำกัดความสูง 6 เมตร บ.35 จำนวน 3 แผ่น
 11. ป้ายห้ามจอดรถ บ.29 จำนวน 1 แผ่น
 12. ป้ายห้ามเข้า บ.5 จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายหยุด บ.1 จำนวน 3 แผ่น
 14. ป้ายรถสวนทางเฉพาะรถเล็ก ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายสัญลักษณ์คนข้าม ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 16. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามเลี้ยวซ้าย ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้ายสัญลักษณ์ไฟจราจร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายจราจรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ ป้ายทางหลวง ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เป็นต้น สอบถามราคาป้ายเตือน และราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ

ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ ที่โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ.เคียนซา พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 อ.เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง น.2 อ. เคียนซา KHIAN SA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาดป้าย 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง น. 2 อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ อ. ตะกั่วป่า TAKUA PA ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ ขนาด 75 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น.4 จังหวัดภูเก็ต ขนาด 75 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น.4 จังหวัดภูเก็ต ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. สายทาง 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร สายทาง 401 ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร สายทาง 401 ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ น. 2 อ.ตะกั่วป่า จ.ภูเก็ต ขนาด 150 x 210 ซม. สายทาง 401 ป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) หมวดป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) หมวดป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) ป้ายบังคับหยุด บ. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับป้ายจราจรโครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) ป้ายบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายจราจรบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว 60 กม. บ. 32 ขนาด 90 เซนติเมตร ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว 60 กม. บ. 32 ขนาด 90 ซม. ป้ายจราจรโครงการสาย 401 ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 เซนติเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 ซม. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 ซม. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ บ. 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ให้ทาง บ. 2 ขนาด 90 x 90 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายจราจรบังคับ ลูกศร บ. 40 ขนาด 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายเขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายเขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 ซม. สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำหมายเลขสายทาง 4246 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายแนะนำหมายเลขสายทาง 4246 ขนาด 75 x 75 ซม. ป้ายแนะนำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ขนาด 75 x 75 ซม. ป้ายแนะนำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร เฟรมป้ายจราจร สำหรับ โครงการสาย 401 (ช่วงที่ 3) เฟรมป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ขนาด 60 x 180 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การยึดติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 วิธีติดแผ่นป้ายแนะนำกับเฟรม สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายบอกทาง น.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 การติดแผ่นป้ายจราจรกับเฟรมป้าย สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ จ.ภูเก็ต สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 อ. ตะกั่วป่า ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ น. 2 (อ.เคียนซา) ขนาด 75 x 210 ซม. สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ อ. บ้านตาขุน สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ป้ายแนะนำ บ้านตาขุน สำหรับงานป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

รายละเอียด ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ ที่โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401

ป้ายจราจร โครงการสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ช่วงที่ 3) กม.83+700.00 – กม.41+915.000 มีรายละเอียดดังนี้

 1. ป้ายแนะนำ น. 2 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด
 2. ป้ายแนะนำ น. 2 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 3. ป้ายแนะนำ น. 4 พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
 4. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) พร้อมเฟรม 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 5. ป้ายแนะนำ หมายเลขสายทาง ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ ลูกศร ขนาด 50 x 65 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 7. ป้ายบังคับ บ. 1 (หยุด) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายบังคับ บ. 2 (ให้ทาง) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายบังคับ บ. 32 (60 กม.) ขนาด 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายบังคับ บ. 6 (ห้ามกลับรถ) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายบังคับ บ. 40 (ลูกศร) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 12. ป้ายเตือน ต. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายเตือน ต. 2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 14. ป้ายเตือน ต. 13 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายเตือน ต. 14 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 16. ป้ายเตือน ต. 53 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 17. ป้ายเตือน ต. 57 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ป้ายเตือน ต. 62 (ลูกศรคู่) ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 19. ป้ายเตือน ต. 63, ต. 66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 16 แผ่น
 20. ป้ายเตือน ต. 71 (ก้างปลา) ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้ายเตือน ต. 72 (ลายเฉียง) ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 22. ป้ายเตือน เขตโรงเรียน ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง HIP

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายจราจรทุกประเภท ได้แก่ ป้ายแนะนำ ป้ายบอกทาง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน เป็นต้น ตามแบบกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชท สอบถามราคาป้ายแนะนำ ราคาป้ายบังคับ และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน

สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง ป้ายเตือน แขวงทางหลวงสุโขทัย

สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว แขวงทางหลวงสุโขทัย สี thermoplastic แขวงทางหลวงสุโขทัย ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว มอก. 542-2549 แขวงทางหลวงสุโขทัย ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 แขวงทางหลวงสุโขทัย ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น มอก. 543-2550 แขวงทางหลวงสุโขทัย สี thermoplastic และลูกแก้วสะท้อนแสง แขวงทางหลวงสุโขทัย ขายสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสง ส่งไปที่จังหวัดสุโขทัย ขายสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสง ส่งไปที่ จ.สุโขทัย ผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสง ส่งไปที่ จ.สุโขทัย จำนวนทั้งหมด 1,445 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 150 ถุง แขวงทางหลวงสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ส่งไป จ.สุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ส่งไป จ.สุโขทัย จำนวน 1,080 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก สุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติก แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1,080 ถุง ป้ายเตือนทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD แขวงทางหลวงสุโขทัย ป้ายเตือนจราจร ทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD แขวงทางหลวงสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR (มอก. 542-2549) ส่งไปจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,080 ถุง สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR (มอก. 542-2549) ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง มอก. 542-2549 ส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง และสีขาว มอก. 542-2549 ส่งไปจังหวัดสุโขทัย ผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง และสีขาว มอก. 542-2549 ส่งไปจังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง ป้ายเตือน แขวงทางหลวงสุโขทัย

 1. สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR มอก. 542-2549 จำนวน 1,080 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR มอก. 542-2549 จำนวน 215 ถุง
 3. ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 150 ถุง
 4. ป้ายเตือนทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD
  • แขวงทางหลวงสุโขทัย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติก และขายสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 542-2549 ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 และรับทำป้ายเตือน สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก ราคาลูกแก้วสะท้อนแสง และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง ป้ายเตือน

ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย

ป้ายเตือน ทางโค้งซ้าย ต. 1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ต. 1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ทางลาดชัน ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ทางลาดชัน ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ทางคดเริ่มเลี้ยวซ้าย ต. 9 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ทางคดเริ่มเลี้ยวซ้าย ต. 9 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ทางโค้งรัศมีแคบ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้าย ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายแนะนำ บ้านจิ้นซิน BAN JIN SIN น. 2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านจิ้นซิน BAN JIN SIN น. 2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางกลาง BAN PANG KLANG น. 2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ้านปางกลาง BAN PANG KLANG น. 2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ้านปางกลาง BAN PANG KLANG น. 2 ขนาด 75 x 210 ซม. จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางกลาง BAN PANG KLANG น. 2 ขนาด 75 x 210 ซม. จังหวัดเชียงราย ป้ายใช้เกียร์ต่ำ ต. 78 ขนาด 45 x 90 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ใช้เกียร์ต่ำ ต. 78 ขนาด 45 x 90 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ.จิ้นซิน BAN JIN SIN ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ.จิ้นซิน BAN JIN SIN ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ้านเลาแคะ BAN LAO KAE ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านเลาแคะ BAN LAO KAE ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ.เลาแคะ BAN LAO KAE ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ.เลาแคะ BAN LAO KAE จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำ บ.เลาแคะ BAN LAO KAE ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้าย บ.เลาแคะ BAN LAO KAE ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จังหวัดเชียงราย ป้าย บ.เลาแคะ BAN LAO KAE จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ.เลาแคะ BAN LAO KAE จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านเลาแคะ BAN LAO KAE จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย

สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย

 1. ป้ายเตือน ทางโค้งซ้าย ต. 1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 2. ป้ายเตือน ทางโค้งขวา ต. 2 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 3. ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ต. 3 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ต. 4 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ต. 5 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายเตือน ทางคดเริ่มเลี้ยวซ้าย ต. 9 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 9 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ทางคดเริ่มเลี้ยวขวา ต. 10 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ทางขึ้นลาดชัน ต. 33 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ทางลงลาดชัน ต. 34 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
 10. ป้ายโค้งอันตราย โปรดลดความเร็ว ต. 77 ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 11. ป้ายใช้เกียร์ต่ำ ต. 78 ขนาด 45 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 12. ป้ายแนะนำ น. 2 ไม่รวมเฟรม ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด
  • บ้านจิ้นซิน BAN JIN SIN และบ้านปางกลาง BAN PANG KLANG
 13. ป้ายแนะนำ น. 5 ไม่รวมเฟรม ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
  • บ้านเลาแคะ BAN LAO KAE
  • รายการที่ 1-13 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG
 14. ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ต. 63 และ ต. 66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 202 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE 9

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ ป้ายทางหลวง ป้ายเขตโรงเรียน ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ ฯลฯ สอบถามราคาเตือนจราจร และราคาป้ายแนะนำทั่วไปได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด และป้ายเตือน สน.ท่าข้าม ติดสติกเกอร์ PEG

ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด ทางเข้า-ออก ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร สน.ท่าข้าม ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดรถกีดขวาง ทางขึ้น-ลงบันได ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร สน.ท่าข้าม ป้ายห้ามจอดรถซ้อนคัน สน.ท่าข้าม ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดตลอดแนว สน.ท่าข้าม ขนาด 50 x 60 เซนติเมตร ป้ายเตือนคนข้ามถนน หรือป้ายช่องทางเดิน ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร

รายละเอียด ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด และป้ายเตือน สน.ท่าข้าม ติดสติกเกอร์ PEG

 1. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด ทางเข้า-ออก ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 2. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดรถกีดขวาง ทางขึ้น-ลงบันได ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. ป้ายห้ามจอดรถซ้อนคัน สน.ท่าข้าม ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 4. ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดตลอดแนว สน.ท่าข้าม ขนาด 50 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 5. ป้ายเตือนคนข้ามถนน หรือป้ายช่องทางเดิน ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจร ป้ายเตือนจราจร ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ฯลฯ ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด ป้ายเตือนจราจร

การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

ป้ายจราจร ส่งไปยังจังหวัดตรัง อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นปลาย และแผ่นปะกับเฉียงการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล กรมทางหลวง ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล็กรางซี Block Out Lip สำหรับติดตั้งการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guard rail ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guardrail ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แหวนล็อคตัวยู Steel Plate สำหรับติดตั้งการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล็กรางซี Block Out Lip สำหรับติดตั้งราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวเหล็กกันถนน ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guard rail จังหวัดตรัง guardrail จังหวัดตรัง ราวเหล็กกั้นถนน จังหวัดตรัง ราวเหล็กกันถนน จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย จังหวัดตรัง เหล็กราวลูกฟูก จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจร สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สติกเกอร์สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายเตือนจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายเตือน ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือน ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนทางโค้ง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ป้ายเชฟรอนขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 76 แผ่น ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 76 แผ่น ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนจราจร ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายห้ามแซง บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว

รายละเอียด การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 140 แผ่น
 2. เจาะรูตรงกลางทุก 1 เมตร
 3. แผ่นปลาย จำนวน 28 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 28 แผ่น
 5. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 481 ต้น
 6. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 481 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 962 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลกลาง 16 x 50 มิลลิเมตร จำนวน 481 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 962 ตัว
 10. แหวนเหลี่ยม จำนวน 962 ตัว
 11. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,456 ตัว
 12. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 481 อัน
 13. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 481 แผ่น
 • ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว

 1. ป้ายเตือน ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 2. ป้ายเตือนห้ามแซง ขนาด 75 x 100 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 3. ป้ายบังคับห้ามแซง กลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางโค้ง 2-62, 2-63 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 76 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE 9

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 และรับทำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ เป็นต้น สอบถามราคาการ์ดเรล และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล ป้ายเตือน

ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ฯลฯ โครงการสาย 420

ป้ายแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายนครศรีธรรมราช โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายสุราษฎร์ธานี โครงการสาย 420 ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI โครงการสาย 420 ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI ป้ายจราจรแนะนำ สุราษฎร์ธานี SURAT THANI ป้ายแนะนำ บ.คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนต่าง ๆ ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนต่าง ๆ ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)  ป้ายระวังสิ่งกีดขวาง ต. 71 ขนาด 45 x 75 ซม. จำนวน 4 แผ่น โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายบ้านบางไทร ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำบ้านบางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำบ้านบางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.บางไทร BAN BANG SAI โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ บ.บางไทร BAN BANG SAI จ.สสุราษฏร์ธานี โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนํา กรมทางหลวง บ.บางไทร BAN BANG SAI จ.สสุราษฏร์ธานี โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ อ.กาญจนดิษฐ์ 2 ป้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 2 ป้ายจราจรแนะนำ ทางไปสนามบิน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายทางไปสนามบิน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON ป้ายแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนํา กรมทางหลวง จังหวัดชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายชุมพร CHUM PHON 189 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI 5 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี SURAT THANI 5 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้าย บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET 6 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเชฟรอน ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้าย ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือน ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนทางโค้ง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายเตือนแนวทาง ต. 66 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ บ. คลองลิเล็ด BAN KLONG LI-LET โครงการสาย 420 ป้ายทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางแยกข้างหน้า INTERSECTION AHEAD โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)  ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเตือนแนวทาง โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต. 66 และ ต. 71 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายบอกสี่แยก (น้ำเงิน-ขาว) ทางแยกบางไทร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายป้ายบอกทาง (น้ำเงิน-ขาว) ทางแยกบางไทร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ คลองบางกล้วย กม. 23+395.163 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ คลองบางกล้วย กม. 23+395.163 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายจราจรแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) โลโก้ทางหลวงชนบท สฏ. 2007 โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 ซม. โครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2)

รายละเอียด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ฯลฯ โครงการสาย 420

ป้ายจราจรสำหรับโครงการสาย 420 (ช่วงที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 1. ป้ายบังคับ บ. 1 หยุด ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 2. ป้ายบังคับ บ. 2 ให้ทาง ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. ป้ายบังคับ บ. 6 ห้ามกลับรถ ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้ายบังคับ บ. 40 หยุด ลูกศร (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 5. ป้ายเตือน ต. 1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายเตือน ต. 11 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ต. 53 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ต. 66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต. 72 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 10. ป้ายเตือน ต. 71 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 11. ป้ายแนะนำ ขนาด 90 x 240 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 6 ชุด
 12. ป้ายแนะนำ ขนาด 90 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 8 ชุด
 13. ป้ายแนะนำ (หัวแหลม) ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรม ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 14. ป้ายแนะนำ น. 10 (ครุฑ) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น
 15. ป้ายแนะนำ น. 10 (โลโก้ ทช.) ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 16. ป้ายแนะนำ 5.1 ขนาด 30 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้ายแนะนำ 5.2 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร พร้อมเฟรมขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 18. ป้ายลูกศรตรงไป ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 19. ป้ายลูกศร 2 หัว 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 20. ป้ายที่กลับรถข้างหน้า 2-83 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 21. ป้ายจุดกลับรถ (น้ำเงิน-ขาว) น-11 ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 22. ป้ายบอกสี่แยก (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 120 x 300 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติด สติกเกอร์สะท้อนแสงเอเวอรี่ HIP

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ ป้ายลูกศร ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายบอกทาง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save