ป้ายทางหลวง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น-บ้านม่วงหมูสี จังหวัดเชียงราย

ป้ายทางหลวง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น - บ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง) เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น - บ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง) เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด ป้ายทางหลวง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น-บ้านม่วงหมูสี จังหวัดเชียงราย

 1. ป้ายทางหลวง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น-บ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง) เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แผ่น
  • ขนาด 60×120 เซนติเมตร
  • พื้นป้ายทางหลวงสีเขียว อักษร/ขอบสีขาว
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายทางหลวง ป้ายบอกทาง กรมทางหลวง ป้ายทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายทางหลวงได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายทางหลวง

ป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท และป้ายเตือนจราจร จ.เชียงราย

การติดขอบป้ายจราจร ป้ายแนะนำ จังหวัดเชียงราย การติดขอบป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ.ม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ.ม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายลูกศรบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรสะท้อนแสง จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย แบบป้ายบอกทาง บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายลูกศรบอกทาง บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย แบบป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย รูปแบบป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ.ปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ขนาด 75x210 ซม. ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ขนาด 75x210 ซม. การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นป้ายบอกทาง จังหวัดเชียงราย การติดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นป้ายแนะนำทั่วไป จังหวัดเชียงราย การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่น ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การรีดขอบแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนข้อความ ทางหลวงชนบท ชร.4052 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สกรีนข้อความ ทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร แบบป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ภาพป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052จำนวน 44 แผ่น ขนาด 80x100 เซนติเมตร การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายเตือน การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายเตือนจราจร การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายจราจรเตือน การสกรีนป้ายเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายเตือนจราจร จังหวัดเชียงราย การสกรีนเครื่องหมายจราจรป้ายเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนเครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนสัญลักษณ์จราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนสัญลักษณ์ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย เครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย สัญลักษณ์จราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด ป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท และป้ายเตือนจราจร จ.เชียงราย

 • ลูกค้า : สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย
 1. ป้ายลูกศรบอกทาง น.1 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
  • สกรีนข้อความดังต่อไปนี้
   • บ้านม้งเก้าหลัง BAN MONG KAO LANG
   • บ้านอาข่า BAN AKA
   • บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN
   • บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG
 2. ป้ายทางหลวงชนบท ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น
  • สายทาง “ชร.4052” พร้อมโลโก้ ทช.
 3. ป้ายเตือนจราจร ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายบอกทาง กรมทางหลวง และป้ายเตือนจราจร สอบถามราคาป้ายลูกศรบอกทาง ราคาป้ายทางหลวงชนบท และราคาป้ายเตือนจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายเตือนจราจร

ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายจราจร ป้ายเตือน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือนจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือน
ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ได้มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจรเตือน ป้ายเตือน เขตชุมชน ลดความเร็ว ป้ายเตือนจราจร เขตชุมชน ลดความเร็ว การทดสอบคุณภาพของป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจร ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเชฟรอน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจรเตือน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรเตือนก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนอันตราย การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนจราจร ป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนแนวทาง chevron sign warning sign chevron sign traffic sign

รายละเอียด ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายจราจร ป้ายเตือน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

 1. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2553 ขนาด 60 x 75 ซม. 724 แผ่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery พื้นป้ายสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (สกรีน)
 2. ป้ายบังคับ บ. 1 ขนาด 75 x 75 ซม. 3 ชุด แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery
 3. เฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว เชื่อมเป็นสามเหลี่ยมสำหรับป้าย ต.63, ต.66 (พร้อมน็อต) 498 ชุด
 4. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 70 แผ่น
 5. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (2 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 6 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ น.3 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 180 ซม. 6 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ต. 13 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ต. 14 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต.65 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 10. ป้ายเตือน ต.68 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือน ต.75 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 12. ป้ายเตือน ต.77 “เขตชุมชนลดความเร็ว” พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 80 x 120 ซม. 9 แผ่น

โทรศัพท์: 0 2294 0281-6
โทรสาร: 0 2294 0287-8
อีเมล: siamtraffic.stf@gmail.com
Line: @siamtraffic

ป้ายจราจร ป้ายทางหลวงชนบท

แผ่นป้ายเตรียมทำป้ายทางหลวงชนบท การวัดป้าย เพื่อทำป้ายจราจร ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ในการทำป้าย สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท โลโก้กรมทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทำป้ายกรมทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์ทำป้ายจราจรกรมทางหลวงชนบท ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4004

ป้ายจราจร ป้ายทางหลวงชนบท

 • สัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือ องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ และลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึง ประเทศไทย (ที่มา : วิกิพีเดีย)
 • รูปแบบมาตรฐานป้ายจราจร และวัสดุในการผลิตสามารถส่งวิเคราะห์ทดสอบได้ที่กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายกรมทางหลวงชนบท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 0 2294 0281-6
โทรสาร: 0 2294 0287-8
อีเมล: siamtraffic.stf@gmail.com
Line: @siamtraffic

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save