ตีเส้นทางม้าลาย พร้อมกะเทาะสีเดิม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ตีเส้น โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา

รายละเอียด ตีเส้นทางม้าลาย พร้อมกะเทาะสีเดิม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ลูกค้า : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1. งานตีเส้นทางม้าลายพร้อมกะเทาะสีเดิม จำนวน 1 งาน
  • ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณงาน 26.5 ตารางเมตร
  • กะเทาะเส้นทางม้าลาย ปริมาณงาน 17 ตารางเมตร
  • หน่วยงานโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นจราจร ตีเส้นลูกศรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สอบถามราคาตีเส้นทางม้าลายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นทางม้าลาย

ตีเส้นทางม้าลาย โรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาตรฐานทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขนาดทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาตรฐานทางม้าลาย กรมทางหลวง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แบบทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การตีเส้น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา การตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา การตีเส้นถนน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา งานตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

รายละเอียด ตีเส้นทางม้าลาย โรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. ตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 0.10 ม. จำนวน 120 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 15 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (ตรง-เลี้ยวขวา) จำนวน 5 ตัว
 4. ตีเส้นทางม้าลาย เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 73.43 ตารางเมตร
 5. กะเทาะทางม้าลายเดิมออก เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 56.71 ตารางเมตร
 6. กะเทาะลูกศรเดิมออก จำนวน 10 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ บางนา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นจราจร ตีเส้นลูกศร ตีเส้นทางม้าลายโดยที่ขนาดทางม้าลายมาตรฐานกว้าง 40 เซนติเมตร สอบถามราคาตีเส้นทางม้าลายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นทางม้าลาย

ตีเส้นถนน และทาสีขอบทางขาว-แดง โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี

ตีเส้นถนนโรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้นถนน และทาสีขอบทางโรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้นจราจร และทาสีขอบทางโรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้น และทาสีฟุตบาทโรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้น โรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้น โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นจราจร โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นถนน โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นหัวเกาะ โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก โรงงานโค้ก คลอง 13 ตีเส้นทางม้าลาย โรงงานโค้ก คลอง 13 ตีเส้นทางม้าลายโรงงานโค้ก ปทุมธานี ตีเส้นทางม้าลายโรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นจราจรทางม้าลายโรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกโรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นจราจรโรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นจราจรบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นถนน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ตีเส้นทางม้าลายบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ทางม้าลายบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี คลอง 13 ทางม้าลายบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานโค้ก ปทุมธานี ตีเส้นบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายเก่าออก โรงงานโค้ก คลอง 13 ตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนโรงงานโค้ก ตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป โรงงานโค้กปทุมธานี ตีเส้น โค้ก งานรับเหมาตีเส้นถนน โค้ก ปทุมธานี คลอง 13 รับเหมาตีเส้นถนน โค้ก ปทุมธานี คลอง 13 รับเหมาตีเส้นถนน โค้ก ปทุมธานี กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองด้วยเครื่องจักร กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก โค้ก ปทุมธานี กระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก โค้ก ตีเส้นถนนสีเหลือง โค้ก ปทุมธานี ตีเส้นจราจร โค้ก ตีเส้นจราจรสีเหลือง โค้ก ปทุมธานี รับเหมาตีเส้นจราจร โค้ก ปทุมธานี ตีเส้นถนน โค้ก ตีเส้นลูกศรโรงงานโค้ก ตีเส้นโรงงานโค้ก กะเทาะสีตีเส้นถนน โค้ก ปทุมธานี งานรับเหมาตีเส้นจราจร โค้ก ปทุมธานี ตีเส้นทางข้ามถนน โค้ก ตีเส้นทางข้ามถนน โค้ก ปทุมธานี ตีเส้นจราจรทางม้าลายโรงงานโค้ก ตีเส้นทางม้าลายโรงงานโค้ก

รายละเอียด ตีเส้นถนน และทาสีขอบทางขาว-แดง โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี

 • สถานที่ : โรงงานโค้ก (บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด) 55 หมู่ 2 กท-ปทุม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 • งานตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว 51.50 ตารางเมตร
 • งานตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง 63.60 ตารางเมตร
 • งานตีเส้นทางม้าลาย 43 ตารางเมตร
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว 15 ตัว
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว 3 ตัว
 • งานทาสีน้ำมันจราจรสีขาว-แดว 150.80 ตารางเมตร
 • งานกะเทาะสีจราจร 180 ตารางเมตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นถนน ทาสีขอบทาง

ตีเส้นจราจร และติดตั้งไม้กั้นรถที่บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย

การดีดเชือกเพื่อทำแนวตีเส้นตีเส้นจราจรที่แฟลตทหาร ถนนเกียกกาย การดีดเชือกก่อนทำการตีเส้นตีเส้นจราจรที่แฟลตทหาร ถนนเกียกกาย การดีดเชือกก่อนทำการตีเส้นตีเส้นถนนที่แฟลตทหาร ถนนเกียกกาย รถตีเส้นจราจร บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้นจราจร บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้น บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้นถนน บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย บ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกแบบเตาคู่ รับเหมาตีเส้นจราจร บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกลงสู่เครื่องตีเส้นจราจร รถตีเส้นจราจรสำหรับต้มสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น แฟลตทหาร ถนนเกียกกาย การเทสีเทอร์โมพลาสติกลงสู่เครื่องต้มสี บ้านพักข้าราชการทบ. (เกียกกาย) บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย ตีเส้นลานจอดรถ บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจอดรถ บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ แฟลตทหาร เกียกกาย ไม้กระดกบ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย ไม้กั้นรถบ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย เครื่องปิดกั้นบ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย แบริเออร์ปิดกั้นบ้านพักข้าราชการทบ. ถนนเกียกกาย

รายละเอียด ตีเส้นจราจร และติดตั้งไม้กั้นรถที่บ้านพักข้าราชการทบ. เกียกกาย

 • หน่วยงาน โครงการปรับปรุงพื้นที่นันทนาการ และบ้านพักข้าราชการทบ. (เกียกกาย)
 • งานตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร 1,361 เมตร
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว 13 ตัว
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว 1 ตัว
 • งานตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว 2 ตัว
 • งานตีเส้นทางม้าลาย 72 ตารางเมตร
 • ชุดกล่องแขนไม้กั้นรถไม่มีปีก ตุ้มกลม และเหลี่ยม 2 ชุด

แขนกั้นยาว 4.00 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สีขาวสลับแดง

 • ป้ายข้อความ “หยุดรับบัตร” 2 แผ่น

แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์

ตีเส้นทางม้าลาย ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก กะเทาะสีตีเส้นจราจร กะเทาะสีตีเส้น กะเทาะสีตีเส้นถนน กะเทาะสีตีเส้นทางม้าลาย กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลาย

กะเทาะสีตีเส้นจราจรทางม้าลาย กะเทาะสีตีเส้นถนนทางม้าลาย ดีดเชือกเพื่อตีเส้น พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้น พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจร พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

พ่นน้ำยาไพรเมอร์ก่อนทำการตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยเอแบค

ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยเอแบค ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยเอแบค ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบค ตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา ตีเส้นทางม้าลายที่เอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นที่เอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นถนนที่เอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นจราจรที่เอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตีเส้นทางม้าลายที่เอแบค

ตีเส้นที่เอแบค ตีเส้นถนนที่เอแบค ตีเส้นจราจรที่เอแบค ตีเส้นทางม้าลายที่เอแบควิทยาเขตบางนา ตีเส้นที่เอแบควิทยาเขตบางนา
ตีเส้นทางม้าลาย ที่เอแบคบางนา โดยกะเทาะทางม้าลายของเก่าออกก่อน หลังจากนั้นจึงใช้สีตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติกทำการตีเส้นเป็นทางม้าลายทั้งหมด 2 ตัว ตีเส้นถนนที่เอแบควิทยาเขตบางนา

งานตีเส้นทางม้าลายที่เอแบคบางนา ตีเส้นทางม้าลาย ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 • ตีเส้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกที่เป็นทางม้าลายของเก่าออกด้วยเครื่องกะเทาะสี
 • พ่นน้ำยาไพรเมอร์รองพื้นเพิ่มความคงทนถาวร
 • ตีเส้นทางม้าลายสองตัวด้วยเครื่องตีเส้นขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร โดยใช้สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save