ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

ราคาตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2

สีเทอร์โมพลาสติก tri-star รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ความหมายสีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ขายสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แผ่นสังกะสี ราคาสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจรเหลือง รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ขนาดเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจรความหมาย รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ราคาสีจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจร ขาว ดํา รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้น จราจร สี เหลือง รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับ เหมา ตีเส้น จราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร งานตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร สีเทอร์โมพลาสติก tri-star รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ขายสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ความหมายสีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รับตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 งานตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รถตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 มาตรฐานการตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 เส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 มาตรฐาน งาน ตีเส้น จราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคางานตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคาตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รับตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 งานตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 thermoplastic-road-line-marking-service-ko-samui-suratthani-2-highway-district-44 เส้นพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคาสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ขนาดเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 thermoplastic-road-line-marking-service-ko-samui-suratthani-2-highway-district-48 เส้นจราจรขาว รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 เส้นจราจรความหมาย รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2

ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ตีเส้นจราจรรอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.14+000 – กม.29+000 และ บนทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+500 ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร โดยรายละเอียด ดังนี้

  1. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นเหลือง) จำนวน 1,800 ตารางเมตร
  2. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นขาว) จำนวน 8,450 ตารางเมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกมอก. 542-2549 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาตีเส้นจราจร และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save