ราวกั้นทางโค้ง ส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย

ราวกั้นทางโค้ง ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย ราวเหล็กกั้นถนน ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย ราวกันอันตราย ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย ราวกั้นถนน ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย การ์ดเรล ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย แบบมาตรฐานการ์ดเรล ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย ราวเหล็กลูกฟูก ส่งสินค้าที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย ราวกั้นทางโค้ง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกั้นถนน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราวกั้นทางโค้ง และสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ราวเหล็กกั้นถนน และสติกเกอร์สะท้อนแสง AVERY ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สติกเกอร์สะท้อนแสง AVERY ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สติกเกอร์สะท้อนแสง Avery Dennison ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สติกเกอร์สะท้อนแสงจราจร Avery Dennison ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การ์ดเรล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ราวกันอันตราย ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ราวกั้นถนน ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การ์ดเรล ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย guardrail ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แผ่นการ์ดเรล ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ราวกั้นทางโค้ง มอก.248-2531 ส่งไปที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด ราวกั้นทางโค้ง ส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุโขทัย

 1. แผ่นราวกั้นทางโค้งหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 40 แผ่น
 2. เสาราวกั้นทางโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 46 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 4 แผ่น
 5. น็อตราวกั้นทางโค้งยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 46 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 46 ตัว
 7. น็อตราวกั้นทางโค้งสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 400 ตัว
 8. เป้าติดราวกั้นทางโค้ง กลม ขนาด 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) ติด TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 46 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร ขนิด HIP สีขาว จำนวน 108 แผ่น
  • ราวกั้นทางโค้งความยาวรวม 160 เมตร
 • ปลายทางเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 1. แผ่นราวกั้นทางโค้งหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 36 แผ่น
 2. เสาราวกั้นทางโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 32 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น
 5. น็อตราวกั้นทางโค้งยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 42 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 42 ตัว
 7. น็อตราวกั้นทางโค้งสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 300 ตัว
 8. สติกเกอร์สะท้อนแสง PEG Avery Dennison  สีส้ม จำนวน 0.5 ม้วน
 • ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวกั้นทางโค้ง ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้ยังเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคาราวกั้นทางโค้งได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกั้นทางโค้ง

สีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 13.5 ตัน ส่งไป อ.สันทราย จ.เชียงราย

สีตีเส้นจราจร ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย สีตีเส้นจราจรสีขาว ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 425 ถุง สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 425 ถุง ขายสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 425 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวงสีขาว ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 425 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 ถุง กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม ยาว 1 เมตร ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 อัน ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย สี thermoplastic ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย สีตีเส้นจราจร จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก จังหวัดเชียงราย ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น จังหวัดเชียงราย ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 ถุง ขายสีเทอร์โมพลาสติก จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวง จังหวัดเชียงราย สี thermoplastic จังหวัดเชียงราย สีตีเส้นจราจร ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก และกำแพงน้ำพลาสติก ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวง ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย สี thermoplastic และกำแพงน้ำพลาสติก ส่งไปอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย สีตีเส้นจราจร ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สีตีเส้นจราจรสีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ถุง สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก และกำแพงน้ำพลาสติก ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สี thermoplastic สีขาว ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 425 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยเส้น จำนวน 1,000 กิโลกรัม ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย ขายสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวงสีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ถุง สี thermoplastic สีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ถุง สีตีเส้นจราจรสีเหลือง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย จำนวน 250 ถุง ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สีเทอร์โมพลาสติก กรมทางหลวง ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สี thermoplastic ส่งไปสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จ.เชียงราย สีตีเส้นจราจร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 13.5 ตัน ส่งไป อ.สันทราย จ.เชียงราย

 • ลูกค้า : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10
 • ที่อยู่ : 227 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย 50210
 1. สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR จำนวน 425 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR จำนวน 250 ถุง
 3. ลูกแก้วสะท้อนแสง เบอร์ 11-2550 POTTER (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 40 ถุง
 4. กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 3 อัน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ขายสีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นจราจรที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.542-2549 ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติก มอก. 543-2549 และยังขายกำแพงน้ำพลาสติกขนาด 1, 1.5 และ 2 เมตรอีกด้วย สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก ราคาลูกแก้วสะท้อนแสง และราคากำแพงน้ำพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง กำแพงน้ำพลาสติก

ป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท และป้ายเตือนจราจร จ.เชียงราย

การติดขอบป้ายจราจร ป้ายแนะนำ จังหวัดเชียงราย การติดขอบป้ายจราจรแนะนำ จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ.ม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ.ม้งเก้าหลัง จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายลูกศรบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรบอกทาง บ.อาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรสะท้อนแสง จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย แบบป้ายบอกทาง บ้านอาข่า จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายลูกศรบอกทาง บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านอาข่า BAN AKA จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย แบบป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทางจราจร บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย รูปแบบป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ.ปางมะหัน จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ป้ายบอกทาง บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรแนะนำ บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ขนาด 75x210 ซม. ป้ายแนะนำทั่วไป บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN จังหวัดเชียงราย ขนาด 75x210 ซม. การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์กับแผ่นป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นป้ายบอกทาง จังหวัดเชียงราย การติดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นป้ายแนะนำทั่วไป จังหวัดเชียงราย การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่น ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 การรีดขอบแผ่นป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนข้อความ ทางหลวงชนบท ชร.4052 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สกรีนข้อความ ทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร แบบป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ภาพป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรแนะนำ ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายบอกทางจราจร ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052 ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4052จำนวน 44 แผ่น ขนาด 80x100 เซนติเมตร การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายเตือน การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายเตือนจราจร การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกับแผ่นป้ายจราจรเตือน การสกรีนป้ายเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายเตือนจราจร จังหวัดเชียงราย การสกรีนเครื่องหมายจราจรป้ายเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 จังหวัดเชียงราย การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนเครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนสัญลักษณ์จราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น การสกรีนสัญลักษณ์ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น เครื่องหมายป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายเตือนจราจร ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย เครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย จำนวน 44 แผ่น ป้ายจราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย สัญลักษณ์จราจรป้ายเตือน ต.63 และต.66 จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท และป้ายเตือนจราจร จ.เชียงราย

 • ลูกค้า : สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย
 1. ป้ายลูกศรบอกทาง น.1 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
  • สกรีนข้อความดังต่อไปนี้
   • บ้านม้งเก้าหลัง BAN MONG KAO LANG
   • บ้านอาข่า BAN AKA
   • บ้านปางมะหัน BAN PANG MAHAN
   • บ้านหัวแม่คำ BAN HUA MAE KHAM
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG
 2. ป้ายทางหลวงชนบท ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น
  • สายทาง “ชร.4052” พร้อมโลโก้ ทช.
 3. ป้ายเตือนจราจร ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 44 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับทำป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายบอกทาง กรมทางหลวง และป้ายเตือนจราจร สอบถามราคาป้ายลูกศรบอกทาง ราคาป้ายทางหลวงชนบท และราคาป้ายเตือนจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายลูกศรบอกทาง ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายเตือนจราจร

ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล 363 แผ่น โครงการหลวงดอยสะโงะ จ.เชียงราย

ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ เหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ ราวเหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ Guardrail โครงการหลวงดอยสะโงะ ราวกันตกเหล็ก โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาเหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ การ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ เหล็กมอก โครงการหลวงดอยสะโงะ มอกเหล็กแผ่น โครงการหลวงดอยสะโงะ ราวกันอันตราย โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาราวกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาราวกันกระแทก โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาราวกั้นถนน เสาการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ Guard rail กรมทางหลวง โครงการหลวงดอยสะโงะ แผ่นลูกฟูก โครงการหลวงดอยสะโงะ เสาการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เสาราวกันอันตราย โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เสาการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ จังหวัดเชียงราย เสาเหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แผ่นการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เสาราวเหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โรงงานผลิตการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราวกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Guard rail กรมทางหลวง โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โรงงานผลิต การ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราวกันกระแทก โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกั้นถนน โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มอกเหล็กแผ่น โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แผงกันตกเหล็ก โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เหล็กมอก โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผลิต จำหน่ายการ์ดเรล 363 แผ่น โครงการหลวงดอยสะโงะ จ.เชียงราย

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 363 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 368 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 368 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 368 ตัว
 7. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 3,024 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 368 อัน
  • TYPE 9 สีขาว 1 หน้า
 9. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIP สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 756 แผ่น
 • ส่งการ์ดเรลไปที่โครงการหลวงดอยสะโงะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผลิต จำหน่ายการ์ดเรลมาตรฐานมอก. 248-2531 ที่ได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และเรายังรับติดตั้งการ์ดเรลทั่วประเทศอีกด้วย สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล

ราวกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันทางโค้ง จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันรถตก จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันอันตราย จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันทางโค้ง จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันตก จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันรถตก จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ถนน จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเลนถนน จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ขายราวเหล็ก จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกั้น จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันตก จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันตกถนน จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย highway guard rail จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย w beam guard rail จำนวน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวกั้นถนน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

 1. แผ่นราวกั้นถนนหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 500 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น
 4. เสาราวกันอันตรายขนาด 4″ x 1.5 ม. จำนวน 500 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (15 x 165 มม.) จำนวน 1,670 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (15 x 30 มม.) จำนวน 13,360 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. จำนวน 1,000 อัน
  • ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกั้นถนนมีขนาดความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร โดยที่ราวกันอันตรายของเราได้มาตรฐานมอก. 248-2531 ทำให้สามารถติดตั้งการ์ดเรลงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาราวกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกั้นถนน