ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

การ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ guardrail แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันชน แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงชัยภูมิ เหล็กราวลูกฟูก แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ guardrail ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกั้นถนน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันชน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวกันอันตราย ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ เหล็กราวลูกฟูก ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกั้นถนน มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 guardrail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กกันชน ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ติดตั้งการ์ดเรล ที่ จังหวัดชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล ปลายทางอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 เหล็กราวลูกฟูก ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

ติดตั้งการ์ดเรล ตัวใหม่ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 จำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ – ห้วยยางดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+825 – กม.19+835

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 325 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 335 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 335 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 670 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 670 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 670 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 335 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,760 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 335 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 670 แผ่น

จุดที่ 2 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+375 – กม.15+325

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 267 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 282 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 282 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 564 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 564 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 564 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 282 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,496 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 282 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 564 แผ่น

จุดที่ 3 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 – กม.8+375

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 267 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 279 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 24 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 24 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 279 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 558 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 558 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 558 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 279 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,424 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 279 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 560 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรลตัวใหม่ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งการ์ดเรล

งานติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ปริมาณ 323.24 ตารางเมตร

การขุดหลุมเพื่อเตรียมติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ขุดหลุมเพื่อเตรียมติดตั้งป้าย เตรียมติดตั้งป้าย จังหวัดชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" จังหวัดชัยภูมิ เตรียมติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ การติดตั้งป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.โน่นดู่" จังหวัดชัยภูมิ การขุดหลุมสำหรับฝังเสาป้ายจราจร การขุดหลุมสำหรับติดตั้งเสาป้ายจราจร การขุดหลุมเพื่อติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายเตือน "เขตชุมชน ลดความเร็ว"แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจร "บ.หนองแพง"แขวงการทางชัยภูมิ เสาเหล็กกล่องสำหรับติดตั้งป้าย ป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายเตือนจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายจราจรบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ ป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ ติดตั้งป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายบอกทาง แขวงการทางชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายบอกทาง จังหวัดชัยภูมิ งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทาง จังหวัดชัยภูมิ ป้ายเชฟรอน จังหวัดชัยภูมิ ป้ายเตือนทางโค้ง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด งานติดตั้งป้ายจราจร แขวงการทางชัยภูมิ ปริมาณ 323.24 ตารางเมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางชัยภูมิ

1. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 50.58 ตารางเมตร

 • พื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม

2. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 110.66 ตารางเมตร

 • พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ไม่มีเฟรม

3. งานแผ่นป้ายจราจร ปริมาณ 162 ตารางเมตร

 • พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ป้ายเตือนแนวทางชนิด Super high Intensity ไม่มีเฟรม

4. งานเสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 4″ x 4″ x 1.6 มม. ปริมาณ 657 เมตร
5. งานเสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3″ x 3″ x 1.6 มม. ปริมาณ 726 เมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save