หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ดจำนวน 990 ตัว ติดตั้งที่นิคมเกตเวย์

หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ด

หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ด หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ดจำนวน 990 ตัว ติดตั้งที่นิคมเกตเวย์ หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ดติดตั้งที่นิคมเกตเวย์ หมุดบาร์โค้ด

รายละเอียดหมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ด

  • หมุดอลูมิเนียมติดบาร์โค้ดจำนวน 990 ตัว
  • ติดตั้งที่นิคมเกตเวย์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมุดอลูมิเนียม