พลาสติกชะลอความเร็วรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา

พลาสติกชลอความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พลาสติกชลอความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย plastic speed breaker องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ลูกระนาดพลาสติกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ลูกระนาดถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกลูกระนาดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกชะลอความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกชะลอความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกชลอความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลูกระนาดพลาสติกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา plastic speed breaker องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลูกระนาดถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกลูกระนาดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนินพลาสติกลดความเร็วองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนินพลาสติกลดความเร็วรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกชะลอความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลาสติกชลอความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนินพลาสติกลดความเร็วรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกชะลอความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกชะลอความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งลูกระนาดพลาสติกบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งลูกระนาดถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกลูกระนาดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งเนินพลาสติกลดความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งเนินพลาสติกลดความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกชะลอความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ติดตั้งเนินพลาสติกลดความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย plastic speed breaker บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ลูกระนาดพลาสติกบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ลูกระนาดถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกลูกระนาดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วรถบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชะลอความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พลาสติกชลอความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เนินพลาสติกลดความเร็วรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้างเหมาติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จ้างเหมาติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วรถ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จ้างเหมาติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วรถ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้างเหมาติดตั้งพลาสติกชลอความเร็วรถ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด

รายละเอียด พลาสติกชะลอความเร็วรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้างเหมาติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้

  • จุดที่ 1 บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีรถไฟบางเตย หมู่ที่ 1 ยาว 8 เมตร (ฝั่งละ 4 เมตร)
  • จุดที่ 2 บริเวณจุดตัดทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ยาว 8 เมตร (ฝั่งละ 4 เมตร)
  • จุดที่ 3 บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีรถไฟคลองบางพระ หมู่ที่ 4, 6 ยาว 10 เมตร (ฝั่งละ 5 เมตร)
  • จุดที่ 4 บริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น หมู่ที่ 7 ยาว 12 เมตร (ฝั่งละ 6 เมตร)
    • พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ (ชนิดพลาสติก PP) ติดตาแมวสะท้อนแสง ขนาด 25 x 70 x 5.5 เซนติเมตร จำนวน 76 ท่อน
    • พลาสติกชะลอความเร็วสีเหลือง (ชนิดพลาสติก PP) ติดตาแมวสะท้อนแสง ขนาด 25 x 70 x 5.5 เซนติเมตร จำนวน 76 ท่อน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตพลาสติกชลอความเร็วรถติดตาแมวสะท้อนแสงมีสีดำ และสีเหลือง เนินชะลอความเร็วสามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ สอบถามราคาพลาสติกชลอความเร็วรถได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลาสติกชลอความเร็วรถ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save