ป้ายเตือนแนวทาง Chevron Sign บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

ป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วน

ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วน ป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางปะอิน chevron sign การติดตั้ง chevron sign การติดตั้ง chevron sign ทางด่วน การติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วน ป้ายเตือนแนวทาง chevron sign ทางด่วน การโบกปูนเพื่อเก็บรายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจรทางด่วน การโบกปูนเพื่อเก็บรายละเอียดการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วน การติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง ทางด่วน ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ทางด่วน ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ป้ายเตือนแนวทาง Chevron Sign บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด สนามฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง ทางด่วนบริเวณสนามฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนแนวทาง การวัดระดับน้ำ ติดตั้งป้าย ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ทางด่วน เก็บรายละเอียดฐานเสาป้ายจราจร ป้ายจราจร ทางด่วน

รายละเอียด Chevron Sign

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
  • งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณตอม่อโครงสร้างสะพานข้าม Main Line ทางโค้งทาง ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) 28 ป้าย ขนาด 0.45 x 0.60 ม. ติดตั้งตามแบบมาตรฐาน 200/MS/910 TYPE M-2
  1. ตำแหน่งที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+490B ขาออก ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ป้าย 2-63 จำนวน 7 ป้าย
  2. ตำแหน่งที่ 2 กิโลเมตรที่ 9+450B ขาออก ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ป้าย 2-62 จำนวน 7 ป้าย
  3. ตำแหน่งที่ 3 กิโลเมตรที่ 10+100A ขาเข้า ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ป้าย 2-63 จำนวน 7 ป้าย
  4. ตำแหน่งที่ 4 กิโลเมตรที่ 2+700A ขาเข้า ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron Sign) ป้าย 2-62 จำนวน 7 ป้าย