ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่

ตีเส้นถนน

ตีเส้น ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ตีเส้นช่องจอดรถ ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกลงเครื่องตีเส้นจราจร การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ การดีดเชือกเพื่อทำแนวตีเส้นจราจร ช่องจอดรถ ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นช่องจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นจราจร ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นถนน ที ที เอ็น อเวนิว น้ำยาไพรเมอร์ช่วยให้สีเทอร์โมพลาสติกยึดติดกับถนน ตีเส้นช่องจอดรถ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้น โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นจราจร โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นถนน โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นช่องจอดรถ โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้น ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นจราจร ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง ตีเส้นถนน ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นช่องจอดรถ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ สีเทอร์โมพลาสติก Tri Star ตีเส้น โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นจราจร โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นถนน โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นช่องจอดรถ โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที ที เอ็น ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที ที เอ็น อเวนิว ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นช่องจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ที ที เอ็น อเวนิว ลูกแก้วสะท้อนแสงโรยบนเส้นจราจร ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว ลูกแก้วสะท้อนแสง Glass Bead ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โครงการ ที ที เอ็น อเวนิว

รายละเอียดตีเส้นถนน ที ที เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ที.ที.เอ็น.อเวนิว จำกัด
  • งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร สีเหลือง ปริมาณ 1,350 เมตร
  • งานตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว จำนวน 12 ตัว
  • งานตีเส้นถนนลูกศร 2 หัว จำนวน 1 ตัว
  • งานตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว จำนวน 1 ตัว
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร