งานตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก

งานตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก

งานตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นถนน และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปที่ลำลูกกา งานตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกา งานตีเส้นถนน และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกา น้ำยาไพรเมอร์ที่พ่นเรียบร้อยแล้ว การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกจากเตาต้มลงสู่เครื่องตีเส้น การถ่ายสีเทอร์โมพลาสติกจากเตาต้มลงสู่เครื่องตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจรที่ลำลูกกา งานตีเส้นถนนที่ลำลูกกา งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก เครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกา งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic สำนักบำรุงทางนครนายก การตีเส้นลูกศรที่ลำลูกกา การตีเส้นจราจรลูกศรที่ลำลูกกา งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic สำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic ที่ลำลูกกา งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปที่ลำลูกกา งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกา งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกา งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic ที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริป ลูกศรเลี้ยวซ้ายที่ลำลูกกา ลูกศรเลี้ยวซ้ายที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก ตีเส้นลูกศรเลี้ยวซ้ายที่ลำลูกกาสำนักบำรุงทางนครนายก งานตีเส้น Rumble Strip Thermoplastic และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกสำนักบำรุงทางนครนายก รถตีเส้นจราจร รถตีเส้นจราจรขณะปฏิบัติงาน ตีเส้นทางม้าลายบริเวณหน้าโรงพยาบาลลำลูกกา ตีเส้นบริเวณโรงพยาบาลลำลูกกา

รายละเอียดงานตีเส้นสำนักบำรุงทางนครนายก

  • จ้างเหมาทำการตีเส้น และเครื่องหมายจราจรบนผิวทางในทางหลวงหมายเลข 352 ตอนธัญบุรี-คลองระพีพัฒน์ที่กม. 4+300 (บริเวณหน้าหมู่บ้านพรธิสาร 4) และในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม. 27+800 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลลำลูกกา)
  • งานสีตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 70.50 ตารางเมตร
  • งานตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปปริมาณงาน 90 ตารางเมตร
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร