สี thermoplastic จำนวน 1,500 ถุง ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง จำนวน 500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร ชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร สีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร สีเหลือง TRI-STAR ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic สีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรชนิดสี thermoplastic ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic ยี่ห้อTRI-STAR สีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ยี่ห้อ TRI-STAR สีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic สีขาว และสีเหลือง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic สีเหลือง จำนวน 500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 1,000 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สี thermoplastic จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรสีขาว จำนวน 1,000 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR จำนวน 1,000 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก TRI-STAR จำนวน 1,000 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน 1,000 ถุง ส่งไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด สี thermoplastic จำนวน 1,500 ถุง ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา

 1. สี thermoplastic สีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 1,000 ถุง
 2. สี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 500 ถุง
 3. น้ำยาประสานไพรเมอร์ จำนวน 10 ปี๊ป
 • ส่งออกสีเทอร์โมพลาสติกไปที่ประเทศกัมพูชา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสี thermoplastic มีทั้งสีขาว และสีเหลือง ยี่ห้อ TRI-STAR มอก.542-2549 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตน้ำยาประสานไพรเมอร์ สีจราจรทาถนน หรือวัสดุที่ใช้ในการตีเส้นจราจร สอบถามราคาสี thermoplastic และราคาน้ำยาประสานไพรเมอร์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สี thermoplastic น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีเทอร์โมพลาสติก สีขาวและสีเหลืองจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา

สี เท อ ร์ โม พลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สี เท อ ร์ โม พลาสติก ราคา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก tri star ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ราคา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก คือ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก คืออะไร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา จำหน่าย สี เท อ ร์ โม พลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ขาย สี เท อ ร์ โม พลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีจราจร tristar ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สี เท อ ร์ โม พลาสติก จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สี เท อ ร์ โม พลาสติก ราคา จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก tri star จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ราคา จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก คือ จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก คืออะไร จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา จำหน่าย สี เท อ ร์ โม พลาสติก จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีจราจร tristar จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติก จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายละเอียด สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา

 1. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 600 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 650 ถุง
 3. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 4 ปี๊บ
  • ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. 542-2549 นอกจากเราผลิตสำหรับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ทางเรายังขายสีเทอร์โมพลาสติกให้กับต่างประเทศอีกด้วย สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก

สีตีเส้นจราจรราคาถูก ปริมาณ 33,000 กก. ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ราคางานสีตีเส้นจราจร ราคารับเหมาสีตีเส้นจราจร มาตรฐานงานสีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจรราคาถูก สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรราคาถูกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคางานสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคารับเหมาสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา มาตรฐานงานสีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายละเอียด สีตีเส้นจราจรราคาถูก ปริมาณ 33,000 กก. ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 23,000 กิโลกรัม
 • สีตีเส้นจราจรสีเหลือง จำนวน 10,000 กิโลกรัม
 • ลูกแก้วสะท้อนแสงพ๊อตเตอร์ จำนวน 7,000 กิโลกรัม
 • กรวยจราจรขนาดสูง 75 เซนติเมตร จำนวน 15 ใบ
 • สินค้าทั้งหมดส่งออกไปประเทศกัมพูชา

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรราคาถูกชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจรราคาถูก

ป้ายจราจร guardrail สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร ภาษากัมพูชา เครื่องหมาย-จราจร ภาษากัมพูชา ป้ายจราจร อังกฤษ ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทางจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายแนะนำจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรบอกทาง ภาษากัมพูชา ผลิตป้ายจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายแนะนำสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายบอกสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายใหญ่ ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรแนะนำ ภาษากัมพูชา ป้ายทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทาง ภาษากัมพูชา ป้ายจราจร ภาษาเขมร เครื่องหมาย-จราจร ภาษาเขมร road sign Cambodia ป้ายบอกทางจราจร ภาษาเขมร traffic sign Khmer ป้ายแนะนำจราจร ภาษาเขมร ป้ายจราจรทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายจราจรบอกทาง ภาษาเขมร ผลิตป้ายจราจร ภาษาเขมร ป้ายแนะนำสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายบอกสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายใหญ่ ภาษาเขมร ป้ายจราจรแนะนำ ภาษาเขมร ป้ายทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายบอกทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายบอกทาง ภาษาเขมร highway signs cambodia highway sign Khmer ตัวอักษรเขมร ทำป้ายบอกทางภาษาเขมร ทำป้ายบอกทางสะท้อนแสงภาษากัมพูชา highway signs banteay meanchey cambodia guardrails banteay meanchey cambodia ้highway guardrails banteay meanchey cambodia สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปประเทศกัมพูชา thermoplastic markings banteay meanchey cambodia thermoplastic markings cambodia วัสดุเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา export thermoplastic markings to banteay meanchey cambodia

รายละเอียด ป้ายจราจร guardrail สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 1. ป้าย G1-02 2.215 x 1.765 เมตร จำนวน 5 แผ่น
 2. ป้าย G2-01 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 24 แผ่น
 3. ป้าย G2-03 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้าย G2-04 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 5. ป้าย G4-03 0.7 x 0.7 เมตร จำนวน 20 แผ่น
 6. ป้าย G4-07 0.7 x 0.7 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 7. ป้าย P1-04 0.75 x 1.756 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้าย R1-41 (30) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 24 แผ่น
 9. ป้าย R1-41 (40) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 25 แผ่น
 10. ป้าย R1-41 (60) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 5 แผ่น
 11. ป้าย R2-24 0.85 เมตร จำนวน 34 แผ่น
 12. ป้าย R3-01 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 81 แผ่น
 13. ป้าย R3-04 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 14. ป้าย W1-02 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 9 แผ่น
 15. ป้าย W1-03 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 10 แผ่น
 16. ป้าย W1-04 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้าย W1-07 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ป้าย W1-08 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 19. ป้าย W1-12 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 20. ป้าย W1-15 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้าย W1-33 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 20 แผ่น
 22. ป้าย W1-34 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 23. ป้าย W1-36 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 24. ป้าย W1-45 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 25. ป้าย W1-46 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 26. ป้าย Chevron (2) 0.60 x 0.75 เมตร จำนวน 40 แผ่น
 • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ชนิด ENGINEER

รายละเอียด guardrail ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 • guardrail หนา 3.2 มิลลิเมตร ชุบ 550 กรัม
 • ติดตั้งคอสะพาน 12 จุด จุดละ 20 เมตร
 • ติดตั้งเสาเสริม 1 ต้น/2 เมตร ปริมาณ 240 เมตร
 • ประกอบด้วยรายการที่ 1-8
 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร เจาะรูกลาง จำนวน 60 แผ่น
 2. แผ่นปลายการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก 24 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2.0 เมตร จำนวน 132 ต้น
 4. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 132 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยมจำนวน 132 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 576 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร ติด EG สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 72 อัน
 8. สติ๊กเกอร์ติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร เกรดเอ็นจิเนียร์ สีเหลือง จำนวน 264 แผ่น

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 1. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR จำนวน 400 ถุง
 2. สีตีเส้นจราจร สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 100 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTER จำนวน 30 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์) จำนวน 7 ปี๊ป

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจร สีเทอร์โมพลาสติก guardrail ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทางบริษัทฯ สามารถผลิตป้ายจราจรภาษาอื่นๆ ได้ตามแบบที่ต้องการ สนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสอบถามรายละเอียด หรือราคาได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร สีเทอร์โมพลาสติก guardrail

สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีตีเส้นจราจรพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา thermoplastic road marking paint export to cambodia thermoplastic road marking export to cambodia สีตีเส้นจราจรพลาสติก สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว สีตีเส้นจราจรสีขาว สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว thermoplastic road marking paint thermoplastic road marking

รายละเอียด สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ลูกค้า : ประเทศกัมพูชา

 1. สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 690 ถุง
 2. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 50 ถุง

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีสำหรับตีเส้นจราจร หรือสีเทอร์โมพลาสติก และจำหน่ายเครื่องตีเส้นจราจร รวมไปถึงรับเหมาตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจรพลาสติก ลูกแก้วโรยเส้น

เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

แพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำ ประเทศกัมพูชา แพขนานยนต์ ประเทศกัมพูชา ถนน ประเทศกัมพูชา หลักกิโลเมตร ประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา การประกอบปากเครื่องตีเส้นเข้ากับเครื่องตีเส้นจราจร ป้ายเตือน ภาษากัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจร ทำการดีดเชือก ก่อนที่จะตีเส้นจราจร ประเทศกัมพูชา ทำการดีดเชือก ก่อนที่จะตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา ทำการดีดเชือกเพื่อเป็นแนว ก่อนที่จะตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา ตีเส้นจราจรที่ประเทศกัมพูชา การตั้งเข็มของเครื่องตีเส้นจราจรให้ตรง ประเทศกัมพูชา ตีเส้นถนน ประเทศกัมพูชา road marking cambodia road marking machine cambodia ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ประเทศกัมพูชา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ประเทศกัมพูชา ตีเส้น ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

 1. เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก แบบรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง
 2. ปากไถสีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 3. กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 4. ปากไถสีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 5. กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
 6. สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองยี่ห้อ “TRI-STAR” จำนวน 375 ถุง (7,500 กิโลกรัม)
 7. ลูกแก้วสะท้อนแสง 2 ถุง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save