เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

ป้ายเตือน ภาษากัมพูชา

แพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำ ประเทศกัมพูชา แพขนานยนต์ ประเทศกัมพูชา ถนน ประเทศกัมพูชา หลักกิโลเมตร ประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา การประกอบปากเครื่องตีเส้นเข้ากับเครื่องตีเส้นจราจร ป้ายเตือน ภาษากัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจร ทำการดีดเชือก ก่อนที่จะตีเส้นจราจร ประเทศกัมพูชา ทำการดีดเชือก ก่อนที่จะตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา ทำการดีดเชือกเพื่อเป็นแนว ก่อนที่จะตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา ตีเส้นจราจรที่ประเทศกัมพูชา การตั้งเข็มของเครื่องตีเส้นจราจรให้ตรง ประเทศกัมพูชา ตีเส้นถนน ประเทศกัมพูชา road marking cambodia road marking machine cambodia ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ประเทศกัมพูชา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ประเทศกัมพูชา ตีเส้น ประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ประเทศกัมพูชา

รายละเอียดเครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

  1. เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก แบบรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง
  2. ปากไถสีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  3. กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  4. ปากไถสีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  5. กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด
  6. สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองยี่ห้อ “TRI-STAR” จำนวน 375 ถุง (7,500 กิโลกรัม)
  7. ลูกแก้วสะท้อนแสง 2 ถุง