siamtraffic@yahoo.com

วัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอนนครชุม-วังเจ้า

รายละเอียดวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอนนครชุม-วังเจ้า วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 179 ถุง วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 122 ถุง ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 15 ถุง น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 4 ปี๊ป งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอนนครชุม – วังเจ้า ระหว่าง กม. 482+500 – กม. 484-958 (NB) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว 250 ถุง สีเหลือง 250 ถุง ส่งออกไปที่พนมเปญ

รายละเอียดวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว 250 ถุง สีเหลือง 250 ถุง ส่งออกไปที่พนมเปญ วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 250 ถุง วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 250 ถุง น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 5 ปี๊บ ส่งออกวัสดุเทอร์โมพลาสติกไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นถนน มี […]

ตีเส้นทางม้าลายโรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลูกค้า : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 0.10 ม. จำนวน 120 เมตร ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 15 ตัว ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (ตรง-เลี้ยวขวา) จำนวน 5 ตัว ตีเส้นทางม้าลาย เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 73.43 ตารางเมตร กะเทาะทางม้าลายเดิมออก เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 56.71 ตารางเมตร กะเทาะลูกศรเดิมออก จำนวน 10 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ บางนา วีดีโอที่เกี่ยวกับตีเส้นทางม้าลายโรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า […]

วัสดุเทอร์โมพลาสติกจำนวน 694 ถุง ส่งจังหวัดมุกดาหาร ภาคอีสาน

รายละเอียดวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR จำนวน 694 ถุง ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 40 ถุง ลงจังหวัดมุกดาหาร บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สามารถทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 โทรสาร : 0-2294-0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัสดุเทอร์โมพลาสติก ผลงานอื่นๆ : สีทาเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 500 ถุง ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาเส้นจราจรมอก.542-2549 ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย ร้านสีตีเส้นจราจร ส่งสีตีเส้นจราจรพลาสติก ไปจังหวัดบึงกาฬ ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 13,000 […]

รับเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแขวงการทางน่านที่ 2

รายละเอียดงานเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางน่านที่ 2 ที่อยู่ : 234 หมู่ 4 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.542-2549 ด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,119 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.0+000 – กม.17+400 (เป็นช่วงๆ) จ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.542-2549 ด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,030 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา-สะเกิน ระหว่าง กม.0+000-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) […]

วัสดุเทอร์โมพลาสติก 29 ตัน ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปเชียงใหม่

รายละเอียดวัสดุเทอร์โมพลาสติก ลูกค้า : จังหวัดเชียงใหม่ วัสดุสีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 7,000 กิโลกรัม สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 22,080 กิโลกรัม น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์,แท็คโค้ด) จำนวน 66 ปี๊บ สอบถามราคาวัสดุเทอร์โมพลาสติกเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 โทรสาร : 0-2294-0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัสดุเทอร์โมพลาสติก ผลงานอื่นๆ : วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว 250 ถุง สีเหลือง 250 ถุง ส่งออกไปที่พนมเปญ สีทาเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 500 ถุง ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก […]

ตีเส้นถนน และทาสีขอบทางขาว-แดง โรงงานโค้ก คลอง 13 ปทุมธานี

                รายละเอียดงานตีเส้น และทาสีโรงงานโค้ก สถานที่ : โรงงานโค้ก (บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด) 55 หมู่ 2 กท-ปทุม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 งานตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว 51.50 ตารางเมตร งานตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง 63.60 ตารางเมตร งานตีเส้นทางม้าลาย 43 ตารางเมตร งานตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว 15 ตัว งานตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว 3 ตัว งานทาสีน้ำมันจราจรสีขาว-แดว 150.80 ตารางเมตร งานกะเทาะสีจราจร 180 ตารางเมตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นถนน ทาสีขอบทาง ผลงานอื่นๆ : ตีเส้นถนน บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรงงานอุตสาหกรรม ปทุมธานี ตีเส้นจราจร […]

Facebook