siamtraffic@yahoo.com

สี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดสี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น สี มอก.542-2549 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 240 ถุง สี มอก.542-2549 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 45 ถุง ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจร สอบถามราคาสี มอก.542-2549 ได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : […]

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL ที่โรงงานโตโยต้า สำโรง หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จำนวน 87 อัน เสาล้มลุก ชนิดพลาสติกแบบนิ่มสีส้ม คาด 3 แถบ สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 452 ต้น ยางกันชนหุ้ม สีเหลืองสลับสีดำ จำนวน 30 อัน นวมหุ้มกันกระแทกแผงรั้วทางเดิน สูง 100 เซนติเมตร จำนวน 28 เมตร ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ ชุดที่ 1 ความยาว 82 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 2 ความยาว 100 เซนติเมตร จำนวน […]

สีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก TRI-STAR (มอก.) ส่งไปจังหวัดเลย

รายละเอียดสีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก TRI-STAR (มอก.) ส่งไปจังหวัดเลย สีถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,000 ถุง สีถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 300 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสง เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 100 ถุง ส่งสีถนนไปจังหวัดเลย ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีถนน หรือสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ TRI-STAR ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.542-2549 นอกจากนี้ยังมีลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยสีถนนยี่ห้อ POTTERS จำหน่ายอีกด้วย สอบถามราคาสีถนนได้ที่ […]

ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 13,000 กิโลกรัม

รายละเอียดลูกแก้วโรยเส้นจำนวน 13 ตัน ลูกค้ารายที่ 1 ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 400 ถุง ลูกค้ารายที่ 2 ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 3,000 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้จำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสง POTTERS เป็นลูกแก้วโรยเส้นจราจรคุณภาพดี ให้ค่าสะท้อนแสงสูงตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาลูกแก้วสะท้อนแสงได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล […]

ลูกแก้วจราจร จำนวน 50 ลูก ติดตั้งที่สนามกอล์ฟเลกาซี่

รายละเอียดลูกแก้วจราจร ลูกแก้วจราจร 360 องศา สีขาว จำนวน 50 ลูก ค่าขนส่งสินค้า และติดตั้งหมุดลูกแก้วที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตลูกแก้วจราจรเป็นลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ใช้สำหรับติดตั้งบนถนนเพื่อแบ่งช่องทางจราจร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตลูกแก้วไฟกระพริบชนิดหลอด LED แบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ สอบถามราคาหมุดลูกแก้วได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 โทรสาร : 0-2294-0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกแก้วจราจร ผลงานอื่นๆ : กรวยจราจรสีส้ม 80 ซม. กองบังคับการตำรวจจราจร จำนวน 199 ใบ หมุดโพลี SOLAR CELL กะพริบ 360 องศา TRI-STAR จำนวน 300 ลูก หมุดลูกแก้ว 360 องศา จำนวน 56 ตัว […]

สีเส้นถนน 1,350 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสง 135 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

รายละเอียดสีเส้นถนน สีสีเส้นถนนสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) 1,350 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กิโลกรัม/ถุง) 135 ถุง ส่งออกสีเทอร์โมพลาสติกไปประเทศพม่า บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคาสีเส้นถนน หรือลูกแก้วสะท้อนแสงได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6 โทรสาร : 0-2294-0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเส้นถนน ลูกแก้วสะท้อนแสง ผลงานอื่นๆ : สีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก TRI-STAR (มอก.) ส่งไปจังหวัดเลย หมุดลูกแก้ว 360 องศา สีขาว 30 ลูก หมุดโพลี SOLAR CELL 102 ลูก เส้นจราจรสีขาว สีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 27 ตัน ส่งไปประเทศพม่า สี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR […]

สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกแบบ Direct Heat แบบใช้เฟือง เครื่องตีเส้นจราจรแบบเข็น ปากสำหรับเครื่องตีเส้นสีขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร กล่องโรยลูกแก้วขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร เครื่องตีเส้นทางม้าลายปาก 40 เซนติเมตร สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 18.5 ตัน เส้นจราจรสีเหลือง 5 ตัน ลูกแก้วสะท้อนแสง 1.7 ตัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องตีเส้นจราจร ปากสำหรับเครื่องตีเส้น เครื่องตีเส้นทางม้าลาย และลูกแก้วสะท้อนแสง ผลงานอื่นๆ : เส้นจราจรขาวเหลืองสำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกลิเบีย การ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปพม่า เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา