ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

ตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย ตีเส้นลานจอดรถ กรุงเทพประกันภัย วิธีตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย มาตรฐานงานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ราคางานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย การตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย

รายละเอียด ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

ลูกค้า : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองพร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง และกะเทาะสีเดิมบริเวณอาคารจอดรถ และถนนรอบอาคารสำนักงานถนนสาทร

งานกะเทาะสีเก่า

 1. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 2. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 3. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 4. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 5. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

งานตีเส้นใหม่

 1. ตีเส้นจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 96 เมตร
 2. ตีเส้นลานจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 93 เมตร
 3. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 4. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 5. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 6. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 7. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โดยที่บริษัทฯ รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคางานตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจอดรถ

รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาทาสี สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร สภากาชาดไทย รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราคารับเหมาตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับเหมาทาสีถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รถรับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขายรับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจรล่าสุด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับทาสีจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับเหมาตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง ตีเส้นทางม้าลาย และรับเหมาทาสีทับรอยลูกศรเดิม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตีเส้นถนน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว หรือสีเหลือง มาตรฐานกรมทางหลวง

 1. ตีเส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นแบ่งช่องถนน เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1,755 เมตร
 2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 15 ตารางเมตร
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 28 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (มาตรฐานกทม.) ปริมาณ 6 ตัว
 5. กะเทาะเส้นแบ่งช่องเดิมออก ปริมาณ 740 เมตร
 6. กะเทาะลูกศรเดิมออก ปริมาณ 22 ตัว
 7. รับเหมาทาสีทับรอยลูกศรเดิม ปริมาณ 20 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 นอกจากนี้เรายังเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจรตามอาคาร โรงแรม สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สอบถามราคาราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

บจก.สยามทราฟฟิค ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โครงการ SB ราชพฤกษ์

ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร SB ราชพฤกษ์ รับเหมาตีเส้นจราจร SB ราชพฤกษ์ ตีเส้นจราจรล่าสุด SB ราชพฤกษ์

รายละเอียด บจก.สยามทราฟฟิค ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โครงการ SB ราชพฤกษ์

งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ SB ราชพฤกษ์

 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ, ตีเส้นตาราง ปริมาณ 495 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 14 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจร และรับทาสีจราจรตามขอบทาง(ฟุตบาท) สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร

รับจ้างตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โครงการ BAXTER

รับจ้างตีเส้นจราจร BAXTER งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร BAXTER งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง BAXTER ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร BAXTER รับตีเส้นถนน BAXTER โทรศัพท์รับตีเส้นจราจร 0-2294-0281-6 รับจ้างตีเส้นจราจร BAXTER การตีเส้นจราจร BAXTER
รับจ้างตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ BAXTER PROJECT นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ปริมาณ 335 เมตร รับจ้างเหมาตีเส้นจราจร BAXTER งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร BAXTER

รายละเอียด รับจ้างตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โครงการ BAXTER

 • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ BAXTER PROJECT นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
 1. งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ปริมาณ 335 เมตร
 2. งานตีเส้นลูกสรจราจร 1 หัว ปริมาณ 24 ตัว
 3. งานตีเส้นลูกสรจราจร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว
 4. งานตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 68 ตารางเมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์จราจรทุกชนิด และรับตีเส้นถนน สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับจ้างตีเส้นจราจร

รับเหมาตีเส้นจราจร โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

รับเหมาตีเส้นจราจร ราคารับเหมาตีเส้นจราจร ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร ขายรับตีเส้นจราจร รับเหมาทาสี ตีเส้นจราจรล่าสุด รับเหมาตีเส้นจราจรโรงงานอุตหสากรรม ราคารับเหมาตีเส้นจราจรโรงงานอุตหสากรรม ร้านรับเหมาตีเส้นจราจรโรงงานอุตหสากรรม ขายรับตีเส้นจราจรโรงงานอุตหสากรรม รับเหมาทาสีโรงงานอุตหสากรรม ตีเส้นจราจรล่าสุดโรงงานอุตหสากรรม รับเหมาตีเส้นจราจร โรงงานอุตหสากรรม จังหวัดนครราชสีมา ราคารับเหมาตีเส้นจราจร โรงงานอุตหสากรรม จังหวัดนครราชสีมา ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โรงงานอุตหสากรรม จังหวัดนครราชสีมา ขายรับตีเส้นจราจร โรงงานอุตหสากรรม จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด รับเหมาตีเส้นจราจร โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

 • งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • ขายรับตีเส้นจราจรโครงการโรงงานอุตหสากรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 1. ตีเส้นจราจรสีขาว เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 1,550 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (มาตรฐานกรมทางหลวง) จำนวน 25 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (มาตรฐานกรมทางหลวง) จำนวน 6 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้นจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save