ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่ BOSCH

ตีเส้นจราจร BOSCH จังหวัดระยอง เส้นจราจรเหลือง BOSCH จังหวัดระยอง การตีเส้น BOSCH จังหวัดระยอง เส้นจราจรความหมาย BOSCH จังหวัดระยอง ขนาดเส้นจราจร BOSCH จังหวัดระยอง ราคาสีเทอร์โมพลาสติก BOSCH จังหวัดระยอง ราคาสีจราจร BOSCH จังหวัดระยอง ความหมายสีเส้นจราจร BOSCH จังหวัดระยอง ขายสีเทอร์โมพลาสติก BOSCH จังหวัดระยอง สีเทอร์โมพลาสติก tri-star BOSCH จังหวัดระยอง การตีเส้นจราจร BOSCH จังหวัดระยอง เส้นห้ามจอด BOSCH จังหวัดระยอง ทางม้าลาย BOSCH จังหวัดระยอง ตีเส้นทางม้าลาย BOSCH จังหวัดระยอง การตีเส้นถนน BOSCH จังหวัดระยอง เส้นจราจรขาวเหลือง BOSCH จังหวัดระยอง ลูกศรบอกทาง BOSCH จังหวัดระยอง เส้นจราจร ขาว ดํา BOSCH จังหวัดระยอง เส้นจราจร ขาวดํา BOSCH จังหวัดระยอง ตีเส้นโรงงาน BOSCH จังหวัดระยอง

รายละเอียดตีเส้นจราจรที่ BOSCH

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน BOSCH จังหวัดระยอง

ครั้งที่ 1

 • ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 849 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 14 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว

ครั้งที่ 2

 • ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 200 เมตร
 • ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ปริมาณ 96 ตารางเมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 37 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 4 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. 542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นจราจร นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตสีจราจรทาถนนอีกด้วย สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก หรือราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

ตีเส้นถนนสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว เหลือง โครงการแกรนด์พระราม 9

รถตีเส้นจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 รับตีเส้นจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 เส้นจราจรความหมาย โครงการ แกรนด์พระราม 9 ตีเส้นถนน โครงการ แกรนด์พระราม 9 ขนาดเส้นจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 ราคาสีเทอร์โมพลาสติก โครงการ แกรนด์พระราม 9 เส้นจราจรขาว โครงการ แกรนด์พระราม 9 ราคาสีจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 ความหมายสีเส้นจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 ทางม้าลาย โครงการ แกรนด์พระราม 9 การตีเส้น โครงการ แกรนด์พระราม 9 สีเทอร์โมพลาสติก tri-star โครงการ แกรนด์พระราม 9 การตีเส้นถนน โครงการ แกรนด์พระราม 9 การตีเส้นจราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 การตีเส้นซิกแซก โครงการ แกรนด์พระราม 9 งานตีเส้นสะดุด โครงการ แกรนด์พระราม 9 การพ่นน้ำยาไพรเมอร์ โครงการ แกรนด์พระราม 9 รับ เหมา ตีเส้น จราจร โครงการ แกรนด์พระราม 9 รับตีเส้นถนน โครงการ แกรนด์พระราม 9 ตีเส้นถนน ที่ GRAND พระราม 9 เส้นจราจรขาว ที่ GRAND พระราม 9 สีเทอร์โมพลาสติก tri-star ที่ GRAND พระราม 9 การตีเส้น ที่ GRAND พระราม 9 การตีเส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 การตีเส้นถนน ที่ GRAND พระราม 9 เส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 งานตีเส้น ที่ GRAND พระราม 9 งานตีเส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 ตีเส้น ที่ GRAND พระราม 9 ตีเส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 ตีเส้นถนน ที่ GRAND พระราม 9 มาตรฐานการตีเส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 มาตรฐาน งาน ตีเส้น จราจร ที่ GRAND พระราม 9 เส้นห้ามจอด ที่ GRAND พระราม 9 เส้นห้ามจอด โครงการ แกรนด์พระราม 9 เส้นถนน โครงการ แกรนด์พระราม 9 ทางม้าลาย ที่ GRAND พระราม 9 งานตีเส้นทางม้าลาย ที่ GRAND พระราม 9 ขนาดลูกศรจราจร ที่ GRAND พระราม 9 แบบลูกศรจราจร ที่ GRAND พระราม 9 รถตีเส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 รับตีเส้นถนน ที่ GRAND พระราม 9 รับ เหมา ตีเส้น จราจร ที่ GRAND พระราม 9 เส้นจราจร ที่ GRAND พระราม 9 เส้น จราจร สี เหลือง ที่ GRAND พระราม 9

รายละเอียดตีเส้นถนน โครงการแกรนด์พระราม 9

ลูกค้า : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 1. ตีเส้นถนนทึบสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 215 เมตร
 2. ตีเส้นถนนปะสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 120 เมตร
 3. ตีเส้นถนนสีเหลือง รอบเกาะกลางถนน ปริมาณ 580 เมตร
 4. ตีเส้นถนนตารางสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร 225 เมตร
 5. ตีเส้นถนนลูกศรจราจรทางตรง จำนวน 11 ตัว
 6. ตีเส้นถนนลูกศรจราจรเลี้ยวซ้าย จำนวน 7 ตัว
 7. ทาสีขาว-แดงขอบทางด้วยสีน้ำมัน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 25 เซนติเมตร ปริมาณ 56 เมตร
 8. กะเทาะเส้นตารางสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 225 เมตร
 9. กะเทาะเส้นปะสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 120 เมตร
 10. กะเทาะสีลูกศรจราจร จำนวน 10 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการ แกรนด์พระราม 9.

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri-Star มาตรฐานมอก.542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นถนนงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาตีเส้นถนน ราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกที่ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา

ตีเส้นจราจร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา เส้นจราจรความหมาย ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา thermoplastic-road-marking-services-at-the-stock-exchange-of-thailand-3 ขนาดเส้นจราจร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา เส้นจราจรขาวรูปลูกศร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ราคาสีเทอร์โมพลาสติก ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ราคาสีจราจร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ความหมายสีเส้นจราจร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ขายสีเทอร์โมพลาสติก ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา สีเทอร์โมพลาสติก tri-star ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ตีเส้นจราจร ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ตีเส้นที่จอดรถ ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ตีเส้นถนน ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ตีเส้นลานจอดรถ ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ตีเส้นจอดรถ ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา

รายละเอียดตีเส้นจราจรตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา

ลูกค้า : บริษัท นันทวัน จำกัด
ที่อยู่ : 161 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขคปทุมวัน กทม. 10330

งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

ครั้งที่ 1

 1. ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม. ยาว 481 เมตร
 2. ตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว (ตรง) จำนวน 36 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ซ้าย) จำนวน 12 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ขวา) จำนวน 12 ตัว

ครั้งที่ 2

 1. ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม. ยาว 163 เมตร
 2. ตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว (ตรง) จำนวน 12 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ซ้าย) จำนวน 2 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ขวา) จำนวน 2 ตัว
 • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • หน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นจราจรมาตรฐานมอก. 542-2549 สอบถามราคาตีเส้นจราจร และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

Steel guard rail ส่งไป น่าน และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไป แพร่

steel guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard rail ราคา ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง จำหน่าย guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard rail คือราวกันอันตราย ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กการ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง rails ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง น้ำยาประสานไพรเมอร์ส่งไปจังหวัดแพร่ น้ำยาไพรเมอร์ ส่งไปจังหวัดแพร่ guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guardrail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง w-beam guardrail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง rail beam ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเลนถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง metal beam guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเลน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวเหล็กกันตก ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กกั้นถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวกั้นถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard railราคา ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guardrailคือ ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันตกถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรียว ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล ถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง แผ่นการ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ลูกแก้วสะท้อนแสง Potters ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกราคา ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดแพร่ จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นจราจร จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดแพร่ tack coat จังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกราคา จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ ขายสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นถนน จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร

รายละเอียด steel guard rail ส่งไปจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง
ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

 1. แผ่น steel guard rail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 143 แผ่น
  • เจาะรูกลาง 2 เมตร (ทั้งหมด)
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 2 ม. จำนวน 193 ต้น
 3. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 68 ตัว
 4. แหวนเหลี่ยม จำนวน 68 ตัว
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 336 ตัว
 6. เป้าติด guard rail กลม 10 ซม. จำนวน 286 อัน
  • ติดสติ๊กเกอร์ HIP สีขาว 1 หน้า
 7. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIP สีขาว 7.5 x 15 ซม. จำนวน 572 แผ่น

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดแพร่

 1. สีเทอร์โมพลาสติก มอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 400 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก มอก. สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 260 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 55 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 30 ปี๊บ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail มาตรฐานมอก. 248-2531 นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิต และจำน่ายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 อีกด้วย โดยทั้ง steel guard rail และสีเทอร์โมพลาสติกของเราสามารถใช้กับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคา guard rail และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ steel guard rail สีเทอร์โมพลาสติก

สีเทอร์โมพลาสติก 27,280 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร

สีเทอร์โมพลาสติกราคา ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีเทอร์โมพลาสติก tri star ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ราคาสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ลูกแก้วสะท้อนแสงส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีจราจร tri-star ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร เทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีจราจรสะท้อนแสง ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีตีเส้น ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชรอ สีถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สี ตีเส้น จราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติก tri star ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร สีเทอร์โมพลาสติกราคา ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ราคาสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ เสาจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ เสาล้มลุกจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ไพรเมอร์ ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ น้ำยาไพรเมอร์ ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้น ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีจราจรสะท้อนแสง ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ ลูกแก้วสะท้อนแสง ราคา ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ สีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเหนือ

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติก 27,280 กิโลกรัม

แยกเป็นสัญญาตามงาน

สัญญาที่ 1

 1. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 360 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 125 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 70 ถุง

สัญญาที่ 2

 1. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 500 ถุง

สัญญาที่ 3

 1. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 210 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 62 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 15 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 15 ปี๊ป

สัญญาที่ 4

 1. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 88 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 29 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 6 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 6 ปี๊ป
 5. เสาล้มลุก ชนิดพลาสติกสีส้มเกรด B สูง 80 เซนติเมตร (คาดแถบ) จำนวน 30 ต้น
 6. พุกดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) เสาล้มลุก จำนวน 90 ตัว

รวมจำนวนทั้งหมด 27,280 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. 542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นถนนงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก

รับตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก รอบอาคาร Q-House ถนนสาทร

รับตีเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร เส้นจราจรความหมาย Q-House ถนนสาทร ขนาดเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร ราคาสีเทอร์โมพลาสติก Q-House ถนนสาทร เส้นจราจรขาวเหลือง Q-House ถนนสาทร ความหมายสีเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร ราคาสีจราจร Q-House ถนนสาทรอ ขายสีเทอร์โมพลาสติก Q-House ถนนสาทร สีเทอร์โมพลาสติก tristar Q-House ถนนสาทร ตีเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร งานตีเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร รับตีเส้นจราจร Q-House ถนนสาทร เส้นจราจร ขาว ดํา Q-House ถนนสาทร เส้นถนน Q-House ถนนสาทร มาตรฐาน งาน ตีเส้น จราจร Q-House ถนนสาทร รับ เหมา ตีเส้น จราจร Q-House ถนนสาทร ขนาดลูกศรจราจร Q-House ถนนสาทร งานตีเส้น Q-House ถนนสาทร รับตีเส้นถนน Q-House ถนนสาทร การตีเส้นถนน Q-House ถนนสาทร

รายละเอียดรับตีเส้นจราจรรอบอาคาร Q-House ถนนสาทร

 • ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 160 เมตร
 • ตีเส้นจราจรสีขาวกับสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 40 เซนติเมตร ปริมาณ 34 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 19 ตัว
 • ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 2 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri-Star มาตรฐานมอก. 542-2549 และยังรับตีเส้นจราจรตามอาคาร ที่จอดรถ ลานจอดรถ ฯลฯ สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก และราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

ช่องจอดรถโครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร

มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานตีเส้น มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 การตีเส้นที่จอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้น มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้น ช่อง จอด รถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นถนน มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นที่จอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นลานจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 สีเทอร์โมพลาสติก มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้นจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้นพลาสติก มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้น จราจร สี เหลือง มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ราคางานตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รับตีเส้นถนน มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รับตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รถตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 การตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3

รายละเอียดช่องจอดรถโครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3

ลูกค้า : บริษัท มหาทุนพลาซ่า จำกัด
ที่อยู่ : 888/110 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 455 เมตร
 • ตีเส้นลูกศาจราจร 1 หัว ปริมาณ 4 ตัว
 • โครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีจราจร และสีเทอร์โมพลาสติก ใช้สำหรับตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางเดินรถ ช่องจอดรถ เส้นห้ามจอดรถ ทางม้าลาย หัวลูกศรจราจร ฯลฯ สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก หรือรับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจอดรถ