สี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

สี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า road marking paint สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีตีเส้นจราจร สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีตีเส้น สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีตีเส้นถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สี มอก.542-2549 สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า ขายสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า thermoplastic paint สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีทาถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีทาถนนสะท้อนแสง สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีทาพื้นถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีทาเส้นถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สีจราจรทาถนน สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า เทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปเมียวดี ประเทศพม่า สี thermoplastic ส่งไปประเทศพม่า road marking paint ส่งไปประเทศพม่า สีตีเส้นจราจร ส่งไปประเทศพม่า สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปประเทศพม่า สีตีเส้น ส่งไปประเทศพม่า สีตีเส้นถนน ส่งไปประเทศพม่า สี มอก.542-2549 ส่งไปประเทศพม่า thermoplastic paint ส่งไปประเทศพม่า

รายละเอียดสี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

 • สี thermoplastic 30% สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง
 • ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปเมียวดี ประเทศพม่า

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสี thermoplastic มอก.542-2549 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สี thermoplastic

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีตีเส้นจราจร สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีตีเส้น สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีตีเส้นถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง มอก.542-2549 สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง thermoplastic paint สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สี thermoplastic สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ขายสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีทาถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีทาถนนสะท้อนแสง สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีทาพื้นถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีทาเส้นถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง สีจราจรทาถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง เทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีตีเส้นจราจร สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีตีเส้น สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีตีเส้นถนน สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย thermoplastic paint สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สี thermoplastic สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย ขายสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย เทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเหลือง จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

 1. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 200 ถุง
  • ส่งไปจังหวัดเลย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โดยที่คุณสมบัติสีเทอร์โมพลาสติกที่ดีต้องมีคุณภาพ สวย สด เนื้อละเอียด ต้มสีเทอร์โมพลาสติกโดยที่ไม่เปลืองแก๊ส สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก

gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. ส่งไปจังหวัดสุรินทร์

สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวง ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สีตีเส้น ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สีถนน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ ลูกแก้วสะท้อนแสง ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สี ตีเส้น จราจร ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ เส้นถนนสีเหลือง ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ สีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ เส้นถนนจราจร ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ gaurdrail คืออะไร ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ guardrail คือ ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ gaurdrail ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ gaurdrail ราคา ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ จำหน่าย gaurdrail ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ steel gaurdrail ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ การ์ดเรล ถนน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ การ์ดเลน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์ การ์ดเลนถนน ส่งไปจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดสุรินทร์

 1. แผ่น gaurdrail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 10 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 3. เสา gaurdrail ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 12 ต้น
 4. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 12 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 12 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 112 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล ชนิด TYPE9 สีขาว 1 หน้า 10 ซม. จำนวน 12 อัน
 8. สติ๊กเกอร์ติดเสา ชนิด HIGH สีขาว 7.5 x 15 ซม. จำนวน 32 แผ่น
 9. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 2 แผ่น
 10. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 100 ถุง
 11. สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 100 ถุง
 12. ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 10 ถุง

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต gaurdrail มอก.248-2531 และสีเทอร์โมพลาสติกมอก.542-2549 ทั้ง gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกของบริษัทฯ ได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา gaurdrail และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติก

การตีเส้นถนนกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 544 ม. โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

การตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เส้นจราจรความหมาย โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ขนาดเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ราคาสีจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ทางม้าลาย โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ราคาสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เส้นจราจรเหลือง โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การตีเส้น โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การตีเส้นที่จอดรถ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ งานตีเส้น โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ งานตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

การตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

ลูกค้า : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1. การตีเส้นถนน ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ และเส้นปะ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 544 เมตร
 2. การตีเส้นถนน ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 41.80 ตารางเมตร
 3. การตีเส้นถนน ตีเส้นลูกศร 1 หัว จำนวน 17 ตัว
 4. การตีเส้นถนน ตีเส้นลูกศร 2 หัว จำนวน 10 ตัว
 5. กะเทาะสีเดิม เส้นแบ่งช่อง ปริมาณ 150 เมตร
 6. กะเทาะสีเดิม ทางม้าลาย ปริมาณ 25 ตารางเมตร
 7. กะเทาะสีเดิม ลูกศร ปริมาณ 15 ตัว
  • การตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นถนนมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตีเส้นถนน

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์

ตีเส้นลานจอดรถ จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ขนาดเส้นจราจร จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา สีเทอร์โมพลาสติก tri star จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ตีเส้นจราจร จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา เส้นจราจรขาว จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา งานตีเส้นจราจร จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ขายสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ราคาสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ราคาสีจราจร จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา เส้นพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ตีเส้นโรงงาน จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ตีเส้นถนน จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์

 1. ตีเส้นลานจอดรถ และเส้นปะ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 929 เมตร
 2. ตีเส้นตารางเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 184 เมตร
 3. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 25 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 11 ตัว
 5. ตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว และลูกศรกลับรถ จำนวน 2 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • หน่วยงาน จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นเส้นช่องจอดรถ ลูกศรบอกทิศาง ทางม้าลาย สัญลักษณ์คนพิการ เส้นสะดุด(เส้นชะลอความเร็ว) เส้นตารางห้ามจอด ฯลฯ นอกจากนี้เรายังขายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. 542-2549 สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก และราคาตีเส้นลานจอดรถได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นลานจอดรถ

ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

สีเทอร์โมพลาสติก tri-star รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ความหมายสีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ขายสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แผ่นสังกะสี ราคาสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจรเหลือง รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ขนาดเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจรความหมาย รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ราคาสีจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นจราจร ขาว ดํา รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร ตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร เส้น จราจร สี เหลือง รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับ เหมา ตีเส้น จราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร งานตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร รับตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร การตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร สีเทอร์โมพลาสติก tri-star รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ขายสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ความหมายสีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รับตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 งานตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รถตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 มาตรฐานการตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 การตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตีเส้น รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 เส้นถนน รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 มาตรฐาน งาน ตีเส้น จราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคางานตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคาตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 รับตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 งานตีเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 thermoplastic-road-line-marking-service-ko-samui-suratthani-2-highway-district-44 เส้นพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ราคาสีเทอร์โมพลาสติก รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ขนาดเส้นจราจร รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 thermoplastic-road-line-marking-service-ko-samui-suratthani-2-highway-district-48 เส้นจราจรขาว รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 เส้นจราจรความหมาย รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2

ตีเส้นจราจรรอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.14+000 – กม.29+000 และ บนทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+500 ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร โดยรายละเอียด ดังนี้

 1. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นเหลือง) จำนวน 1,800 ตารางเมตร
 2. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นขาว) จำนวน 8,450 ตารางเมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกมอก. 542-2549 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาตีเส้นจราจร และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 ซม. 2,050 ม. ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า

การตีเส้นจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ตีเส้นจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต เส้นจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต เส้นจราจรขาว ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต สีเทอร์โมพลาสติก ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต สีจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต งานตีเส้นจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต รับตีเส้นจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต เส้นถนน ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ลูกศรจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ลูกศรบอกทาง ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ขนาดลูกศรจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต แบบลูกศรจราจร ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต การตีเส้นที่จอดรถ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ลูกศรบอกทิศทาง ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต การตีเส้น ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต เส้นจอดรถ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ตีเส้นจอดรถ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ตีเส้นที่จอดรถ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ตีเส้นช่องจอดรถ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต

การตีเส้นจราจรศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า

ลูกค้า : บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด
ที่อยู่ : 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 1. ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจอดรถ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร ปริมาณ 2,050 เมตร
 2. ตีเส้นจราจรลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 39 ตัว
 3. ตีเส้นจราจรลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว จำนวน 2 ตัว
 • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • หน่วยงาน ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นจราจรมี 2 สี คือสีขาว และสีเหลือง สอบถามราคาการตีเส้นจราจร และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตีเส้นจราจร