siamtraffic@yahoo.com

สี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า

รายละเอียดสี thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 1,500 ถุง ส่งไปประเทศพม่า สี thermoplastic 30% สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,500 ถุง ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปเมียวดี ประเทศพม่า ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสี thermoplastic มอก.542-2549 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 […]

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โดยที่คุณสมบัติสีเทอร์โมพลาสติกที่ดีต้องมีคุณภาพ สวย สด เนื้อละเอียด ต้มสีเทอร์โมพลาสติกโดยที่ไม่เปลืองแก๊ส สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 […]

gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. ส่งไปจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดสุรินทร์ แผ่น gaurdrail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 10 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น เสา gaurdrail ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 12 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 12 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 12 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 112 ตัว เป้าติดการ์ดเรล […]

การตีเส้นถนนกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 544 ม. โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

การตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ลูกค้า : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 การตีเส้นถนน ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ และเส้นปะ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 544 เมตร การตีเส้นถนน ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 41.80 ตารางเมตร การตีเส้นถนน ตีเส้นลูกศร 1 หัว จำนวน 17 ตัว การตีเส้นถนน ตีเส้นลูกศร 2 หัว จำนวน 10 ตัว กะเทาะสีเดิม เส้นแบ่งช่อง ปริมาณ 150 เมตร กะเทาะสีเดิม ทางม้าลาย ปริมาณ 25 […]

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ตีเส้นลานจอดรถ และเส้นปะ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 929 เมตร ตีเส้นตารางเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 184 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 25 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 11 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว และลูกศรกลับรถ จำนวน 2 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ […]

ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

ตีเส้นจราจรรอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม. ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.14+000 – กม.29+000 และ บนทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+500 ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร โดยรายละเอียด ดังนี้ งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นเหลือง) จำนวน 1,800 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นขาว) จำนวน 8,450 ตารางเมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท […]

การตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 ซม. 2,050 ม. ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า

การตีเส้นจราจรศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ลูกค้า : บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด ที่อยู่ : 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจอดรถ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร ปริมาณ 2,050 เมตร ตีเส้นจราจรลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 39 ตัว ตีเส้นจราจรลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว จำนวน 2 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นจราจรมี […]