ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น

ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน 120 x 240 เซนติเมตร ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน 120 x 240 เซนติเมตร สีส้มสะท้อนแสง ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน 120 x 240 เซนติเมตร PEG

 1. ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
  • แผ่นเเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG
  • พื้นป้ายสีส้ม ตัวอักษร และเส้นขอบสีดำ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายเตือนต่างๆ ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ป้ายเตือนอันตรายทุกชนิด สอบถามราคาป้ายเครื่องจักรกำลังทำงานได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LineID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายเตือนอันตรายสีส้มมีข้อความต่างๆ

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง ป้ายเตือน traffic งานก่อสร้าง ป้ายเตือนงานก่อสร้างป้ายกรมทาง ป้ายเตือนอันตรายสีส้ม งานก่อสร้าง ป้ายเตือนสีส้มอันตราย งานก่อสร้าง ป้ายเตือนบนถนน งานก่อสร้าง ป้ายเตือนความเร็ว งานก่อสร้าง ป้ายเตือนข้างทาง งานก่อสร้าง ป้ายเตือนงานก่อสร้างภาษาไทย งานก่อสร้าง ป้ายเตือนงานก่อสร้างถนน ป้าย เตือน งานก่อสร้าง เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ป้ายเตือนลดความเร็ว ป้ายเตือนลดความเร็ว งานก่อสร้าง ป้ายเตือนจราจร งานก่อสร้าง ป้ายเตือนอันตราย งานก่อสร้าง ป้ายเตือน งานก่อสร้าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน งานก่อสร้าง มาตรฐานป้ายเตือน งานก่อสร้าง มาตรฐานป้ายเตือนอันตราย งานก่อสร้าง กรวยจราจร กรวยพลาสติก กรวยกั้นถนน กรวยกั้นถนนพลาสติก กรวยพลาสติกกั้นจราจร

รายละเอียดป้ายเตือนงานก่อสร้าง

 1. ป้ายเตือนงานก่อสร้าง 75 x 75 ซม. จำนวน 12 แผ่น
 2. ป้าย 1 กม. 75 x 75 ซม. จำนวน 5 แผ่น
 3. ป้ายคนทำงาน 75 x 75 ซม. จำนวน 10 แผ่น
 4. ป้ายจำกัดความเร็ว 40 กม./ชม. 75 x 75 ซม. จำนวน 10 แผ่น
 5. ป้ายทางเบี่ยงซ้าย (2) เบี่ยงขวา (3) 75 x 75 ซม. จำนวน 5 แผ่น
 6. ป้ายทางแยก (ก้างปลา) 45 x 75 ซม. จำนวน 5 แผ่น
 7. ป้ายเตือนอันตรายบั้งซ้าย 45 x 75 ซม. จำนวน 3 แผ่น
 8. ป้ายช่องจราจรปิดด้านขวา 90 x 135 ซม. จำนวน 3 แผ่น
 9. ป้ายช่องจราจรลดลง 75 x 75 ซม. จำนวน 3 แผ่น
 10. ป้ายระวังรถทางขวา 75 x 75 ซม. จำนวน 4 แผ่น
 11. ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า 90 x 240 ซม. จำนวน 7 แผ่น
 12. ป้ายงานก่อสร้างทางข้างหน้า 90 x 240 ซม. จำนวน 7 แผ่น
 13. ป้ายทางก่อสร้างโปรดระมัดระวัง 90 x 240 ซม. จำนวน 7 แผ่น
 14. ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการ 90 x 180 ซม. จำนวน 3 แผ่น
 15. ป้ายสำนักงานโครงการ 90 x 180 ซม. จำนวน 5 แผ่น
 16. ป้ายลดความเร็ว 60 x 180 ซม. จำนวน 10 แผ่น
 17. ป้ายลูกศร 80 x 180 ซม. จำนวน 7 แผ่น
 18. ป้ายกลับรถชิดขวา 90 x 180 ซม. จำนวน 4 แผ่น
 19. ป้ายจุดสิ้นสุดโครงการ 90 x 180 ซม. จำนวน 3 แผ่น
 20. ป้ายทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง 90 x 180 ซม. จำนวน 6 แผ่น
 21. ป้ายบอกทาง 90 x 180ซม. จำนวน 8 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดสะท้อนแสง ENGINEER GRADE
  • พื้นป้ายสีส้ม อักษรสีดำ
  • ไม่รวมเฟรมเหล็กกล่อง ดามหลังแผ่นป้าย
 22. กรวยจราจรสูง 70 ซม. จำนวน 250 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายเตือนอันตราย ป้ายงานก่อสร้างสะพาน ป้ายงานก่อสร้างทาง ป้ายเตือนงานก่อสร้างถนน มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายเตือนงานก่อสร้างได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายถังดับเพลิง บริษัท เรสตัวเทนเมนท์ จำกัด

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ป้ายทางหนีไฟ บริษัท เรสตัวเทนเมนท์ จำกัด ป้ายทางหนีไฟเรืองแสง บริษัท เรสตัวเทนเมนท์ จำกัด ป้ายถังดับเพลิง ป้ายถังดับเพลิงสะท้อนแสง
รายละเอียดป้ายความปลอดภัย

ลูกค้า : บริษัท เรสตัวเทนเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 2194 โครงการเอเชียทีค โกดัง 9 ห้อง T03-T04
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

 1. ป้าย “ทางหนีไฟ” รหัส 047 ขนาด 15 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้าย “ทางหนีไฟ” รหัส 051 ขนาด 15 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ” รหัส PR 24 ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้าย “ระวังอันตรายมีก๊าซไวไฟ” รหัส WA 14 ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้าย “ถังดับเพลิง” รหัส FI 19 ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

รายการที่ 1-2 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์เรืองแสงสกรีน
รายการที่ 3-5 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยทุกชนิด เช่น ป้ายทางหนีไฟ ป้ายถังดับเพลิง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ สอบถามราคาป้ายเซฟตี้ได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายทางหนีไฟ ป้ายถังดับเพลิง