ป้ายหยุด STOP ขนาด 90×90 ซม. และป้ายเตือนจราจร ต-1, ต-2, ต-3

ป้ายหยุด STOP ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายบังคับ หยุด STOP ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายหยุด STOP ขนาด 90 x 90 ซม. บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายจราจร หยุด STOP ขนาด 90 x 90 ซม. บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายบังคับจราจร หยุด STOP ขนาด 90 x 90 ซม. บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายหยุด ขนาด 90 x 90 ซม. บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายเตือนจราจร ต-1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ต-1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายเตือนจราจร ต-2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ป้ายเตือนจราจร ต-75 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด

รายละเอียด ป้ายหยุด STOP ขนาด 90×90 ซม. และป้ายเตือนจราจร ต-1, ต-2, ต-3

 1. ป้ายหยุด STOP ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีแดง เส้นขอบ และอักษรสีขาว
 2. ป้ายเตือนจราจร ต-1 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. ป้ายเตือนจราจร ต-2 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายเตือนจราจร ต-75 ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีเหลือง เส้นขอบ และสัญลักษณ์สีดำ
 • ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเตือนก่อสร้าง ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อซอย ป้ายชื่อถนน เป็นต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายหยุด และราคาป้ายเตือนจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนจราจร

ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 60×60 ซม. สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond grade

แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร สำหรับทำป้ายหยุด แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายหยุด แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายบังคับ แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายบังคับบ.1 วิธีการพ่นแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ทำป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายจราจรบังคับ แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายบังคับจราจร แผ่นเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ การติดสติกเกอร์สะท้อนแสง บนป้ายบังคับ บ.1 การติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M บนป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรดไดมอนด์ 3M ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร  ป้ายจราจรบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายบังคับจราจร บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายเครื่องหมายบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายจราจรประเภทบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ป้ายจราจรประเภทบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรดไดมอนด์ 3M ป้ายจราจรประเภทบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายหยุด บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายจราจรบังคับ บ.1 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายจราจรบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายบังคับจราจร ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M เครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M เครื่องหมายจราจรบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M ป้ายเครื่องหมายบังคับ ป้ายหยุด ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade 3M

รายละเอียด ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 60×60 ซม. สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond grade

 1. ป้ายหยุด บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 25 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond grade
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายเตือนจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ปี 2556 โดยสามารถเลือกเกรดสติกเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดแผ่นป้ายจราจรได้อีกด้วย สอบถามราคาป้ายหยุดได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายหยุด

ป้ายบังคับ ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556 จำนวนทั้งหมด 25 แผ่น

การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงบนแผ่นป้ายจราจร การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงบนแผ่นป้ายหยุด แผ่นป้ายจราจรสะท้อนแสง การสกรีนป้ายหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้ายหยุดจราจร ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีน ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้ายบังคับจราจร ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีน ป้ายจราจรหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้ายหยุดรถ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีน STOP sign ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้าย STOP ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร การสกรีนป้ายหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายจราจร ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายจราจร ป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายบังคับจราจร ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายหยุดรถ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีนป้ายจราจรบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น การสกรีน STOP sign ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายจราจรหยุด ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายจราจร ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น ป้ายบังคับ Dia 60 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น ป้ายจราจร Dia 60 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น ป้ายบังคับจราจร Dia 60 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น ป้ายจราจรบังคับ Dia 60 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียด ป้ายบังคับ ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556 จำนวนทั้งหมด 25 แผ่น

 1. ป้ายบังคับ ป้ายหยุด (บ.1) ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 15 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ Diamond 3M
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556
 2. ป้ายบังคับ แบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG
  • เส้นขอบสีแดงตัดติด ไม่มีสัญลักษณ์
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายป้ายจราจรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบังคับจราจร ป้ายเตือนจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายกรมทางหลวง เป็นต้น สอบถามราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบังคับ

ป้ายจราจรบังคับหยุด และเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับทางจักรยาน

ป้ายจราจรบังคับหยุด ทางจักรยาน 45x75 ซม. จำนวน 50 แผ่น ป้ายจราจรประเภทบังคับพื้นสีน้ำเงิน สัญลักษณ์จักรยาน/เส้นขอบสีขาว ป้ายบังคับหยุดพื้นสีแดง อักษร/เส้นสีขาว ป้ายจราจรบังคับภาษาไทย ทางจักรยาน ป้ายจราจรบังคับความหมาย ทางจักรยาน เครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจรประเภทบังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจร ทางจักรยาน ป้ายบังคับจราจรภาษาไทย ทางจักรยาน ป้ายจราจรแบบบังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับภาษาไทย ทางจักรยาน ป้าย บังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจร บังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจรบังคับ ทางจักรยาน ป้ายจราจรบังคับ หยุด ป้ายจราจรบังคับภาษาไทย หยุด ป้ายจราจรบังคับความหมาย หยุด เครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ หยุด ป้ายจราจรประเภทบังคับ หยุด ป้ายจราจรแบบบังคับ หยุด ป้ายบังคับจราจรภาษาไทย หยุด ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับภาษาไทย หยุด

รายละเอียด ป้ายจราจรบังคับหยุด และเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับทางจักรยาน

 1. ป้ายจราจรบังคับ หยุด ทางจักรยาน 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 50 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG และ EG
  • ป้ายจราจรประเภทบังคับพื้นสีน้ำเงิน สัญลักษณ์จักรยาน/เส้นขอบสีขาว
  • ป้ายจราจรแบบบังคับหยุดพื้นสีแดง อักษร/เส้นสีขาว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับ ป้ายจราจรเตือน และป้ายจราจรทุกชนิดมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาป้ายจราจรบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจรบังคับ

ป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 ซม. จำนวน 20 แผ่น

ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายจราจร ป้ายหยุด ป้ายหยุด

รายละเอียด ป้ายหยุด ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 ซม. จำนวน 20 แผ่น

ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น

 • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
 • ป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายหยุด ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบททั้งรูปแบบ และวัสดุที่ใช้ในการทำป้ายจราจร สอบถามราคาป้ายบังคับเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายหยุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save