งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร

งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร งานจ้างเหมาตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก Bridgestone Bandag ตีเส้น Bridgestone Bandag

ตีเส้นอักษร STOP Bridgestone ตีเส้นอักษร IN ขนาดสูง 2.4 เมตร ตีเส้นอักษร OUT ขนาดสูง 2.4 เมตร

รายละเอียดงานจ้างเหมาตีเส้น Bridgestone Bandag

  • ตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสงหน่วยงาน Bridgestone Bandag นิคมอมตะนคร
  • ตีเส้นสีเหลือง และเส้นตารางเหลือง ปริมาณ 108 ตารางเมตร
  • ตีเส้นทางม้าลาย และเส้นหยุด ปริมาณ 15 ตารางเมตร
  • ตีเส้นอักษร STOP ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ตีเส้นอักษร IN ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ตีเส้นอักษร OUT ขนาดสูง 2.4 เมตร 1 จุด
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจ้างเหมาตีเส้น