ตีเส้นจราจรสีเหลือง จำนวน 430 ตร.ม. ที่ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์

ตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นจราจร มาตรฐาน ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ การตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ งานตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ รับจ้างตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นลูกศรจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ งานรับตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้น ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นถนน ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ทาสีถนน ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ งานรับเหมาตีเส้นจราจร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นจราจร แบ่งช่องสีเหลือง ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นจราจร มาตรฐาน แบ่งช่องสีเหลือง ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นจราจร แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ ตีเส้นจราจร มาตรฐาน แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ การตีเส้นจราจร แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ งานตีเส้นจราจร แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์ งานรับตีเส้นจราจร แบ่งช่องสีเหลือง จำนวน 430 ตารางเมตร ที่ตลาดรถนัดไฟ ศรีนครินทร์

รายละเอียดของตีเส้นจราจรสีเหลือง จำนวน 430 ตร.ม. ที่ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์

 1. ตีเส้นจราจรสีเหลือง แบ่งช่องจอดรถ จำนวน 430 ตารางเมตร
 2. ตีเส้นลูกศร มาตรฐาน กทม. จำนวน 32 ตัว
 • หน่วยงานตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจร ด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

ตีเส้นช่องจอดรถ ตีเส้นลูกศร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี

มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี ตีเส้นจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี งานตีเส้นจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี การตีเส้นจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี งานรับจ้างตีเส้นจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี ตีเส้นลูกศรจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี งานรับตีเส้นจราจร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี ตีเส้นอาคารจอดรถ โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี ตีเส้นที่จอดรถ โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี

รายละเอียดของตีเส้นช่องจอดรถ ตีเส้นลูกศร โครงการมาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี

 1. งานตีเส้นช่องจอดรถด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1 งาน
 2. เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 257 เมตร
 3. ตีเส้นลูกศร 1 หัว จำนวน 8 ตัว
  • งานตีเส้นที่มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นช่องจอดรถ ทั้งภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามราคาตีเส้นช่องจอดรถได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นช่องจอดรถ

Road marking Thai Dec Factory อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

Road marking machine Road marking Thai Dec Factory ตีเส้นจราจร Thai Dec Factory ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก Thai Dec Factory อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ตีเส้นถนน Thai Dec Factory อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

รายละเอียดงาน Road marking Thai Dec Factory

 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถสีขาว, ลูกศร (มาตรฐานกรมทางหลวง) ประกอบด้วยปริมาณดังนี้
 • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ กว้าง 0.10 เมตร ความยาว 90 เมตร
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวขวา 1 ตัว (ขนาดกรมทาง)
 • ลบลูกศร 1 ตัว
 • ตีเส้นอักษร IN และ OUT อย่างละ 1 จุด ขนาดสูง 1 เมตร
 • ตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกด้วยสีตามมาตรฐาน มอก. โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ road marking

งานตีเส้นลูกศรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่แกรนด์คาแนล พระราม 9

ตีเส้น แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9 ตีเส้นจราจร แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9 ตีเส้นอาคารจอดรถ แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9 ตีเส้นลูกศร แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9 ตีเส้นลูกศรที่จอดรถ แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9

รายละเอียดงานตีเส้นลูกศร

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ตีเส้นลูกศรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว
 • สถานที่ : แกรนด์คาแนล ถนนพระราม 9
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นลูกศร