ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 guardrail สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง แผ่นปลายการ์ดเรล และแผ่นปะกับเฉียง สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง อุปกรณ์การ์ดเรล สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันขอบทาง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) การ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)วิธีติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) guardrail ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งเสาการ์ดเรล ที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603-RS-606 ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

รายละเอียดติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 1. งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – พระประแดง ระหว่าง กม.36+000 – กม.65+325 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานรวม 5,148 เมตร
 2. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 1 (มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรล และราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดตั้งการ์ดเรล

ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน แผ่นลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน การ์ดเรล DWG.NO.RS-603 สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ขนส่งราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย งานติดตั้งเสาราวกันกระแทก ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 จังหวัดน่าน การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กกั้นถนน DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันตกเหล็ก DWG.NO.RS-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 Guard rail ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวเหล็กกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันกระแทก ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 เหล็กมอก DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กมอก DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1

รายละเอียดติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2
 • ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.22+000 – กม.34+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ติดตั้งการ์ดเรล (THICKNESS 2.5 MM. CLASS”II” TYPE”I”) ปริมาณงาน 952 เมตร
 2. เสาเสริม ปริมาณงาน 195 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดตั้งการ์ดเรล

ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่

ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ การ์ดเรล มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ ราวกันอันตราย มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ guard rail กรมทางหลวง มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ จำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ guardrail กรมทางหลวง มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ ราวกั้นทางโค้ง มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ จำหน่าย guard rail มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ guardrail มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ w beam guardrail มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ guardrails มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ ราวกันชน มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ w-beam guardrails มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่

รายละเอียดผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 60 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 65 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 65 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 65 ตัว
 7. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 520 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 65 อัน
 9. สติ๊กเกอร์ติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 65 แผ่น
 10. สติ๊กเกอร์ติดแผ่นปลาย 5 x 10 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 10 แผ่น
  • โครงการ SCG สายพัฒนา หมู่ 14
  • อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง สั่งซื้อการ์ดเรล หรือสอบถามราคาการ์ดเรลถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล

guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงระนอง บนทางหลวงหมายเลข 4

เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดการ์ดเรล เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง HIP สีขาว สำหรับติดเสาการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง guard rail กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย two waves beam w beam guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย จำหน่าย guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย w-beam guardrails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guardrail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย w beam guardrail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guardrails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ราวกันชน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ราวกั้นทางโค้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย w-beam guard rails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย จำหน่ายการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guardrail กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guard rails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย w beam guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงระนอง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 ระหว่าง กม.620+000 - กม.624+261 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 ระหว่าง กม.620+000 - กม.624+261 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 420 เมตร W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 จำนวน 420 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guard rail กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 two waves beam w beam guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 จำหน่าย guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guardrail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guardrails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 w-beam guardrails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 จำหน่ายการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guardrail กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 ราวกันชน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 w-beam guard rails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 w beam guardrail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 ราวกั้นทางโค้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 w beam guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 guard rails บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261

รายละเอียด guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงระนอง บนทางหลวงหมายเลข 4

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงระนอง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว – อ่าวเคย ตอน 3 ระหว่าง กม.620+000 – กม.624+261 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 420 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. W-BEAM GUARD RAIL กรมทางหลวง CLASS 1 TYPE 2 จำนวน 420 เมตร
 2. เสาเสริม Steel Post ∅ 0.10 x 2.00 เมตร จำนวน 194 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต guard rail กรมทางหลวงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล เช่น เสา แผ่นโค้งปิดข้าง แผ่นปะกับเฉียง น๊อตการ์ดเรล มอก.248-2531 สอบถามราคา guard rail กรมทางหลวงได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail กรมทางหลวง

การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร

รายละเอียดการ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
งานจ้างเหมาทำการงานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 – กม.71+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. การ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,152 เมตร
 2. งานเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 288 อัน
 3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 สามารถติดตั้งการ์ดเรลงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สนใจสั่งซื้อการ์ดเรล หรือสอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล

ตีเส้น และติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ แผ่นราวเหล็กลูกฟูกดัดโค้งไม่มีจีบ แผ่นลูกฟูกเหล็กราวดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก ราวกันอันตรายดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก ราวกันทางโค้งดัดโค้งไม่เป็นรอยหยัก การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบ การ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ การ์ดเรลดัดโค้งไม่เป็นหยักขึ้นรถเพื่อนำไปชุบกัลวาไนซ์ แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีจีบที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว แผ่นการ์ดเรลดัดโค้งไม่มีรอยหยักที่ชุบกัลวาไนซ์เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นลูกศรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นลูกศรที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นที่โตโยต้าเกตเวย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล และตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งลูกฟูกเหล็กราวที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นถนนที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันอันตรายที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกั้นอันตรายที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นจราจรคำว่า "หยุด" ที่โตโยต้าเกตเวย์ ตีเส้นจราจร และป้ายจราจรที่โตโยต้าเกตเวย์ ราวกั้นทางโค้งที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ราวกันทางโค้งที่โตโยต้าเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตีเส้นโตโยต้าเกตุเวย์ Road marking at Toyota Gateway Thermoplastic road marking at Toyota Gateway Thermoplastic road line at Toyota Gateway Thermoplastic road line marking at Toyota Gateway Road line marking at Toyota Gateway Line marking at Toyota Gateway

รายละเอียดงานตีเส้น และติดตั้งการ์ดเรลที่โตโยต้าเกตเวย์

 • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท นันทวัน จำกัด
 • ตีเส้นจราจรขนาดความกว้าง 100 มิลลิเมตรปริมาณ 5,833 เมตร
 • ตีเส้นตัวอักษร “หยุด” ปริมาณ 19 จุด
 • ตีเส้นถนนลูกศรตรงปริมาณ 108 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวซ้ายปริมาณ 12 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวขวาปริมาณ 24 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 6 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง และเลี้ยวขวาปริมาณ 15 จุด
 • ตีเส้นลูกศรเลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 6 จุด
 • ตีเส้นลูกศรตรง เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายปริมาณ 5 จุด
 • ตีเส้นทางม้าลายปริมาณ 100 ตารางเมตร
 • การ์ดเรลหนา 2.3 มิลลิเมตร ปริมาณทั้งหมด 277 เมตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร การ์ดเรล