การ์ดเรล บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ-ถนนซอยโรงเหล็ก จ.สมุทรปราการ

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต guard rail ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย guard rail ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวกันอันตราย ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การติดตั้งการ์ดเรล โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ guard rail โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวเหล็กลูกฟูก โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวกันอันตราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต guard rail ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวกันอันตราย ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เครื่องหมายลูกศรที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เส้นจราจรที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ตีเส้นถนน บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด การ์ดเรล บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ-ถนนซอยโรงเหล็ก จ.สมุทรปราการ

ติดตั้งการ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก บางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงานรวม 500 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 125 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 126 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
 4. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 126 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 126 ตัว
 6. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,008 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 2 หน้า จำนวน 126 อัน
 8. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 500 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับติดตั้งการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และยังจำหน่ายอุปกรณ์การ์ดเรล ได้แก่ แผ่นการ์ดเรล เสาการ์ดเรล น็อตการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล สติกเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ฯลฯ สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ติดตั้งราวกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 4139 บ.คลองโตน อ.สวี จ.ชุมพร

ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การ์ดเรล ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร guardrail ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร Guard rail ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ติดตั้งราวกั้นถนน ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ติดตั้งราวกั้นถนน ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ติดตั้งการ์ดเรล ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร การ์ดเรล ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การ์ดเรล ติดตั้งที่แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ติดตั้งที่ถนนสาย ชพ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 จังหวัดชุมพร ติดตั้งการ์ดเรล จังหวัดชุมพร ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร การ์ดเรล ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ติดตั้งที่จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ติดตั้งราวกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 4139 บ.คลองโตน อ.สวี จ.ชุมพร

งานจ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งราวกั้นถนน ถนนสาย ชพ. 4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4139 บ้านคลองโตน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับติดตั้งราวกั้นถนน ติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาติดตั้งราวกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งราวกั้นถนน

ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 แขวงทางหลวงสุโขทัย

การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งการ์ดเรล กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งการ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1319 เหล็กรางซี Block out lip ติดตั้งราวเหล็กกันถนน บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กกันถนน บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนคีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง การ์ดเรล คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล กรมทางหลวง คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  ติดตั้ง guardrail คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวกันอันตราย คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กกันถนน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้ง guardrail แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวกันอันตราย แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวเหล็กกันถนน แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสุโขทัย ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 การ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งการ์ดเรล กรมทางหลวง DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้ง guard rail DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้ง guardrail DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319 ติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 1319

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้ว่าจ้าง: แขวงทางหลวงสุโขทัย

ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอนคีรีมาศ – อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตอน 3 ระหว่าง กม.6+454 – กม.9+041 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 2,376 เมตร รายละเอียดมีดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 594 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 616 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 12 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 616 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,232 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,232 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,232 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 616 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,992 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลคางหมู 7 x 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 604 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1,220 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับติดตั้งการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 โดยทางเรารับติดตั้งการ์ดเรลให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ทั่วประเทศ สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งการ์ดเรล

ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

การ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ guardrail แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันชน แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงชัยภูมิ เหล็กราวลูกฟูก แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ guardrail ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกั้นถนน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันชน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวกันอันตราย ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ เหล็กราวลูกฟูก ตัวใหม่มาตรฐานกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ การ์ดเรล มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กลูกฟูก มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ราวเหล็กกั้นถนน มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 guardrail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กกันชน ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ติดตั้งการ์ดเรล ที่ จังหวัดชัยภูมิ ติดตั้งการ์ดเรล ปลายทางอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 เหล็กราวลูกฟูก ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179

ติดตั้งการ์ดเรล ตัวใหม่ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 บนทางหลวงหมายเลข 2159 และ 2179 จำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ – ห้วยยางดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+825 – กม.19+835

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 325 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 335 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 335 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 670 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 670 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 670 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 335 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,760 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 335 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 670 แผ่น

จุดที่ 2 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+375 – กม.15+325

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 267 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 282 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 282 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 564 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 564 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 564 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 282 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,496 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 282 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 564 แผ่น

จุดที่ 3 งานติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 – กม.8+375

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 267 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 279 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 24 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 24 แผ่น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 279 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 558 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 558 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 558 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 279 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,424 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 279 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 560 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรลตัวใหม่ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งการ์ดเรล

เสาการ์ดเรล โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ

การ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ เสาการ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ โรงงานผลิตการ์ดเรล ส่งเสาการ์ดเรลไปที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ เสา guardrail ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ แผ่นการ์ดเรลปะกับเฉียง จำนวน 35 แผ่น ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ เสาราวกันอันตราย และแผ่นปะกับเฉียง ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ เสาราวเหล็กกั้นถนน และแผ่นปะกับเฉียง ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ เสาราวเหล็กลูกฟูก และแผ่นปะกับเฉียง ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ

รายละเอียด เสาการ์ดเรล โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ

 1. เสาการ์ดเรล แบบโค้ง 30 องศา จำนวน 13 ต้น
 2. เสาการ์ดเรล แบบโค้ง 60 องศา จำนวน 13 ต้น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 35 แผ่น
 • สำหรับนำไปติดตั้งการ์ดเรลที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 นาทวี-ด่านประกอบ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 (มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) ทางเราเป็นผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าการ์ดเรล ได้แก่ แผ่นการ์ดเรล เสาการ์ดเรล และอุปกรณ์การ์ดเรล สอบถามราคาเสาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสาการ์ดเรล

ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 guardrail สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง แผ่นปลายการ์ดเรล และแผ่นปะกับเฉียง สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง อุปกรณ์การ์ดเรล สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง วิธีติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันขอบทาง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) การ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)วิธีติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) guardrail ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ราวกั้นถนน ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขั้นตอนการติดตั้งเสาการ์ดเรล ที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603-RS-606 ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงานรวม 5,148 ม.

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 1. งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – พระประแดง ระหว่าง กม.36+000 – กม.65+325 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานรวม 5,148 เมตร
 2. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 1 (มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรล และราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้งการ์ดเรล

ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน แผ่นลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน การ์ดเรล DWG.NO.RS-603 สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน ขนส่งราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่จังหวัดน่าน งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย งานติดตั้งเสาราวกันกระแทก ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 จังหวัดน่าน การ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กกั้นถนน DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันตกเหล็ก DWG.NO.RS-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 Guard rail ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวเหล็กกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ราวกันกระแทก ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 เหล็กมอก DWG.NO.RS-603 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย เหล็กมอก DWG.NO.RS-604 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1

รายละเอียด ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 ดอนมูล-หลักลาย จ.น่าน

 • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2
 • ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.22+000 – กม.34+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ติดตั้งการ์ดเรล (THICKNESS 2.5 MM. CLASS”II” TYPE”I”) ปริมาณงาน 952 เมตร
 2. เสาเสริม ปริมาณงาน 195 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล และติดตั้งการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดตั้งการ์ดเรล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save