สินค้าการ์ดเรล แผ่นการ์ดเรล เสา แผ่นปลาย ส่งออกไปประเทศลาว

สินค้าการ์ดเรล ราคาการ์ดเรล แผ่นการ์ดเรล การ์ดเรล ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก guardrail การ์ดเรล มอก.248-2531 guardrail มอก.248-2531 guardrails มอก.248-2531 เสาการ์ดเรล เสาการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว อุปกรณ์การ์ดเรล น๊อตการ์ดเรล สินค้าการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว ราคาการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว เสาการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว แผ่นการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว อุปกรณ์การ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว การ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว ผลิตจำหน่ายการ์ดเรลส่งออกไปประเทศลาว การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งออกไปประเทศลาว guardrail ส่งออกไปประเทศลาว การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งออกไปประเทศลาว

รายละเอียดสินค้าการ์ดเรล

 • แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 143 แผ่น
 • เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 170 ต้น
 • แผ่นปลาย จำนวน 27 แผ่น
 • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 170 ตัว
 • น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,360 ตัว
 • ส่งการ์ดเรลออกไปประเทศลาว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สินค้าการ์ดเรล

การ์ดเรลติดตั้งเลียบคลองรพีพัฒน์ 13,720 ม. และเป้าติดการ์ดเรล

การเชื่อมเสาหน้าแปลน เสาหน้าแปลน เสาเพลท การเชื่อมเสาเพลท การเชื่อมเสาเพลทสำหรับติดการ์ดเรล การเชื่อมเสาหน้าแปลนสำหรับติดการ์ดเรล เสาหน้าแปลนสำหรับติดการ์ดเรล เสาหน้าแปลนสำหรับติด guard rail เป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล เป้ากลมสะท้อนแสง TYPE9 ติดการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล แผ่นการ์ดเรล แผ่นการ์ดเรล และเสาหน้าแปลน เสาหน้าแปลน แผ่นการ์ดเรล และอปุกรณ์การ์ดเรล guard rail guardrail เหล็กลูกฟูก ราวเหล็กลูกฟูก เหล็กราวลูกฟูก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เป้าติดการ์ดเรล TYPE9 เป้าติดการ์ดเรลและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE9 ลูกฟูกเหล็กราว การ์ดเรล ราวกันอันตราย ราวกันทางโค้ง ราวเหล็กกันอันตราย เหล็กราวกันอันตราย การ์ดเรลเรลราวกันอันตราย สินค้าราวเหล็กลูกฟูก อุปกรณ์ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก guard rail ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ การ์ดเรล เสาหน้าแปลน guardrail ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE9 เป้าติดการ์ดเรล และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เลียบคลองระพีพัฒน์ เป้าติดการ์ดเรล เลียบคลองระพีพัฒน์ เหล็กลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ เหล็กราวลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ ลูกฟูกเหล็กราว ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ การ์ดเรล ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ ราวกันอันตราย ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ ราวกันทางโค้ง ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ ราวเหล็กกันอันตราย ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ เหล็กราวกันอันตราย ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ การ์ดเรลเรลราวกันอันตราย ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ อุปกรณ์ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ guardrail ติดตั้งเลียบคลองระพีพัฒน์ guard rail คลองระพีพัฒน์

รายละเอียดการ์ดเรล

 • ติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกเลียบคลองระพีพัฒน์
 • ปริมาณงาน 13,720 เมตร
 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 3,430 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 0.75 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 3,535 ต้น
 3. แผ่นปลาย 210 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง 210 แผ่น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 3,535 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 3,535 ตัว
 7. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 24,280 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 2 หน้า จำนวน 3,535 ตัว
 9. สติ๊กเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว จำนวน 7,280 แผ่น

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผลิต จำหน่ายการ์ดเรลมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สามารถส่งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกเพื่อทดสอบได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การ์ดเรล และเป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสงทั้งแบบ 1 หน้า และ 2 หน้า สามารถเลือกเกรดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้ตามต้องการ สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล

การติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ

การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 ราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 ราวกั้นอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 สติ๊กเกอร์ติดเสาการ์ดเรล High Intensity สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล High Intensity สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร ลูกฟูกเหล็กราว ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 ราวกันทางโค้ง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 - กม.44+192 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายมอเตอร์เวย์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตรายทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรลทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ การตั้งระดับการ์ดเรลมอเตอร์เวย์ แผ่นปลายปิดการ์ดเรล และเป้าการ์ดเรล แผ่นปลายปิดการ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล มอเตอร์เวย์ ตอน ลำลูกกา-ประเวศ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย มอเตอร์เวย์ ตอน ลำลูกกา-ประเวศ การ์ดเรลทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ เป้าการ์ดเรล เป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล สติ๊กเกอร์ติดการ์ดเรล สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล และสติ๊กเกอร์ติดเสาการ์ดเรล เกรดไฮอินเทนซิตี้ สีขาว เป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล เกรดไฮอินเทนซิตี้ สีขาว

รายละเอียดการติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก

 • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน ลำลูกกา-ประเวศ บริเวณ กม.41+393 – กม.44+192 ด้านซ้ายข้างทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานรวม 3,456 เมตร
 • รายการการ์ดเราลราวเหล็กลูกฟูก
 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มม. ยาว 4.32 เมตร
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 x 2.0 เมตร
 3. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร)
 4. แหวนเหลี่ยม
 5. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร)
 6. เป้าติดการ์ดเรล คางหมู 7 x 10 x 15 ซม. ติด HIGH สีขาว 1 หน้า
 7. สติ๊กเกอร์ติดเสาการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก 7.5 x 15 ซม. HIGH สีขาว