ตีเส้นจอดรถ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย

ตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย ตีเส้นลานจอดรถ กรุงเทพประกันภัย วิธีตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ร้านรับเหมาตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย มาตรฐานงานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย ราคางานตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย การตีเส้นจราจร กรุงเทพประกันภัย

รายละเอียดตีเส้นจอดรถ กรุงเทพประกันภัย

ลูกค้า : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองพร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง และกะเทาะสีเดิมบริเวณอาคารจอดรถ และถนนรอบอาคารสำนักงานถนนสาทร

งานกะเทาะสีเก่า

 1. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 2. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 3. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 4. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 5. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

งานตีเส้นใหม่

 1. ตีเส้นจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 96 เมตร
 2. ตีเส้นลานจอดรถสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 93 เมตร
 3. ลูกศร 1 หัว ตรง ปริมาณ 18 ตัว
 4. ลูกศร 1 หัว ซ้าย ปริมาณ 5 ตัว
 5. ลูกศร 2 หัว ตรง และขวา ปริมาณ 6 ตัว
 6. ลูกศร 2 หัว ซ้าย และขวา ปริมาณ 1 ตัว
 7. สัญลักษณ์รูปจักรยานยนต์ ปริมาณ 3 ตัว

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นร้านรับเหมาตีเส้นจราจร โดยที่บริษัทฯ รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคางานตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจอดรถ

รับเหมาตีเส้นจราจรอาคารกรุงเทพประกันภัยทั้งหมด 20 ชั้น

รับเหมาตีเส้นจราจรอาคารกรุงเทพประกันภัยทั้งหมด 20 ชั้น รับเหมาตีเส้นจราจรรูปมอเตอร์ไซต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจรช่องมอเตอร์ไซต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจรช่องจักรยานยนต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจรรูปจักรยานยนต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย รับเหมาตีเส้นจราจรรูปจักรยานยนต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรรับเหมาตีเส้นจราจรช่องจักรยานยนต์ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทร ตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย สีเทอร์โมพลาสติก อาคารกรุงเทพประกันภัย งานตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย สีตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย การตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัยรับเหมาตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นลานจอดรถ อาคารกรุงเทพประกันภัย มาตรฐานงานตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย ราคางานตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย อาคารกรุงเทพประกันภัย สีตีเส้นถนน อาคารกรุงเทพประกันภัยเส้นจราจรสีเหลือง อาคารกรุงเทพประกันภัย เส้นจราจรเหลือง อาคารกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นที่จอดรถตึกกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นอาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทร ตีเส้นที่จอดรถอาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทร ตีเส้นลูกศร อาคารกรุงเทพประกันภัยตีเส้นลูกศรสีเหลือง อาคารกรุงเทพประกันภัย สีเส้นถนน อาคารกรุงเทพประกันภัย เครื่องมือตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย วิธีการตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นจอดรถ อาคารกรุงเทพประกันภัย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อาคารกรุงเทพประกันภัยตีเส้น อาคารกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นถนน อาคารกรุงเทพประกันภัย รับตีเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย รับตีเส้นถนน อาคารกรุงเทพประกันภัย สีทาเส้นจราจร อาคารกรุงเทพประกันภัย ตีเส้นจราจรที่จอดรถอาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทร

รายละเอียดงานรับเหมาตีเส้นจราจรกรุงเทพประกันภัย

 • รับเหมาตีเส้นจราจรที่อาคารกรุงเทพประกันภัย ที่ถนนสาทร
 • ใช้สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองเท่านั้น
 • สีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ “Tri-Star” ผลิตโดยบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด
 • อาคารที่จอดรถทั้งหมด 20 ชั้น
 • ปริมาณลูกศรทั้งหมด 100 ตัว มีทั้งแบบ 1 หัว และ 2 หัว
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาตีเส้น