กรวยถนนสูง 70 เซนติเมตร บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด

กรวยจราจร

กรวยถนน กรวยจราจร กรวยจราจรราคาถูก กรวยจราจร 70 ซม. กรวยกั้นถนน กรวยถนน 70 ซม. กรวยถนน เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง กรวยจราจร เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง กรวยจราจรราคาถูก เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง กรวยจราจร 70 ซม. เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง กรวยกั้นถนน เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง กรวยถนน 70 ซม. เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง

รายละเอียดกรวยถนน

ลูกค้า : บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
ที่อยู่ : 100/173 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

  • กรวยถนนสูง 70 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) จำนวน 50 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  • แถบล่างกรวยจราจรสกรีนข้อความ “เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง” สีดำ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตกรวยถนน และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด เช่น แผงกั้น ป้ายเตือน ป้ายจราจร การ์ดเรล สีตีเส้นถนน ฯลฯ สอบถามราคากรวยถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยถนน