กรวยบอกทิศทางลม ถุงบอกทิศทางลมสะท้อนแสง จำนวน 4 ชิ้น

ปล่องผ้าวัดทิศทางลม

ปล่องผ้าบอกทิศทางลมสะท้อนแสง ปล่องผ้าวัดทิศทางลมสะท้อนแสง ถุงวัดทิศทางลมสะท้อนแสง ถุงบอกทิศทางลมสะท้อนแสงราคา ธงวัดทิศทางลมสะท้อนแสง ถุงบอกทิศทางลมสะท้อนแสง กรวยบอกทิศทางลม ราคากรวยผ้าบอกทิศทางลม อุปกรณ์บอกทิศทางลม กรวยวัดทิศทางลม ธงวัดทิศทางลม ถุงบอกทิศทางลม ถุงบอกทิศทางลมราคา ปล่องผ้าบอกทิศทางลม ปล่องผ้าวัดทิศทางลม ราคากรวยผ้าบอกทิศทางลมสะท้อนแสง อุปกรณ์บอกทิศทางลมสะท้อนแสง กรวยวัดทิศทางลมสะท้อนแสง ถุงวัดทิศทางลม กรวยบอกทิศทางลมสะท้อนแสง

รายละเอียดกรวยบอกทิศทางลม

  • กรวยบอกทิศทางลมสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 4 ชิ้น
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร หาง 22.5 เซนติเมตร
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีเทา-เงิน 3 แถบ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตกรวยบอกทิศทางลม หรือถุงบอกทิศทางลม สอบถามราคากรวยผ้าบอกทิศทางลมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LineID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยบอกทิศทางลม