สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สีตีเส้นจราจร จังหวัดหนองคาย

สีเทอร์โมพลาสติก จังหวัดหนองคาย วัสดุเทอร์โมพลาสติก จังหวัดหนองคาย เส้นจราจรสีเหลือง จังหวัดหนองคาย สีตีเส้นจราจร จังหวัดหนองคาย สีทาเส้นจราจร จังหวัดหนองคาย ผู้ผลิตสีจราจร จังหวัดหนองคาย สีเทอร์โมพลาสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) วัสดุเทอร์โมพลาสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สีตีเส้นจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เส้นจราจรสีขาวเหลือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สีทาเส้นจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ผู้ผลิตสีจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติก

รอบแรก

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 750 ถุง
สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 750 ถุง

รอบสอง

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 750 ถุง
สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 250 ถุง

รวมทั้งหมด 50 ตัน

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีจราจร และสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีเทอร์โมพลาสติก