แผงกั้นยึดป้ายสะท้อนแสงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และกรวยจราจร

ป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้น

แผงกั้น ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสะท้อนแสง แผงกั้นถนน ป้ายจราจร แผงกั้นจราจร แผงกั้น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขายแผงกั้น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แผงกั้นถนน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แผงกั้นจราจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แผงกั้นจราจร ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสะท้อนแสง แผงกั้นจราจร ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้น ป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้นจราจร ป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้นจราจรขาวแดง ป้ายสะท้อนแสงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงเหล็กกั้นจราจรขาวแดง กรวยจราจร กรวยจราจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กรวยกั้นจราจร

รายละเอียดแผงกั้น กรวยจราจรเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ลูกค้า : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 1 ถนนจุลละนันท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  1. กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 12 ใบ
  2. แผงกั้นสีขาว-แดง ขนาดยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ จำนวน 10 แผง
    • พร้อมป้าย 1 แผ่น
    • ข้อความ “เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”
    • พื้นป้ายสีขาวสะท้อนแสง ข้อความสีดำ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้น กรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคาแผงกั้นถนน หรือกรวยกั้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้น กรวยจราจร