กระจกโค้ง กระจกโค้งจราจรที่คอนโดแสนสิริจำนวน 55 บาน

การติดตั้งกระจกโค้งในอาคารจอดรถที่คอนโดแสนสิริ

กระจกโค้ง กระจกโค้งจราจรที่คอนโดแสนสิริ

  • เป็นกระจกโค้งชนิดอะคริลิค แบบไม่มีหมวกเนื่องจากอยู่ในอาคาร
  • จำนวนกระจกโค้งทั้งหมด 55 บาน
  • ติดตั้งในอาคารจอดรถสองอาคารแบบยึดตัดกับผนังเสาปูน
  • ติดตั้งนอกอาคาร 2 บานแบบยึดติดกับเสาชนิดหน้าแปลน
  • ติดตั้งกระจกโค้งจราจรทั้งหมดที่คอนโดแสนสิริ ซอยทองหล่อ 4

คอนโดแสนสิริ คอนโดแสนสิริทองหล่อ คอนโดแสนสิริทองหล่อซอย 4 แสนสิริคอนโดทองหล่อซอย 4

กระจกโค้งติดตั้งกับเสาแบบหน้าแปลน กระจกโค้งที่ติดตั้งเสร็จแล้ว การติดตั้งกระจกโค้ง การติดตั้งกระจกโค้งจราจร

กระจกโค้งจราจร กระจกโค้งจราจรติดตั้งทางขึ้นลงอาคารจอดรถ กระจกโค้งจราจรติดตั้งทางขึ้นลงอาคารจอดรถใช้สำหรับดูมุมอับ กระจกโค้งจราจรใช้สำหรับดูมุมอับติดตั้งทางขึ้นลงอาคารจอดรถ

กระจกนูน การติดตั้งกระจกนูน ขั้นตอนการติดตั้งกระจกนูน ขั้นตอนการติดตั้งกระจกนูนแบบยึดติดผนัง

การติดตั้งกระจกโค้งโดยการยึดติดผนัง การติดตั้งกระจกโค้งที่คอนโดแสนสิริในอาคารจอดรถ การติดตั้งกระจกโค้งในอาคารจอดรถที่คอนโดแสนสิริ ติดตั้งกระจกโค้งโดยการยึดกับผนังเรียบร้อยแล้ว

กระจกจราจร กระจกจราจรยึดผนัง การติดกระจกจราจรยึดผนังเรียบร้อยแล้ว การเตรียมกระจกจราจรก่อนยึดกับผนัง

กระจกโค้ง และเครื่องมือติดตั้ง ขณะติดตั้งกระจกโค้ง กระจกโค้งจราจร และขั้นตอนติดตั้ง ขั้นตอนติดตั้งกระจกโค้ง

ขั้นตอนติดตั้งกระจกนูน ขั้นตอนการติดตั้งกระจกนูน กระจกนูนติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กระจกนูนคอนโดแสนสิริ

ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระจกโค้ง