จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางการลำพูน

ขายรับตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน

จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) แขวงทางการลำพูน จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางการลำพูน จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แขวงทางการลำพูน จ้างเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน จ้างเหมาตีเส้นถนน แขวงทางการลำพูน Pavement Marking แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 Pavement Marking แขวงทางการลำพูน โครงการตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน รับตีเส้นถนน แขวงทางการลำพูน รับเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน งานตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน ตีเส้นจราจรลาดยาง แขวงทางการลำพูน สีตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน ขายรับตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน ขายรับตีเส้นจราจร จังหวัดลำพูน สีตีเส้นจราจร จังหวัดลำพูน ตีเส้นจราจรลาดยาง จังหวัดลำพูน งานตีเส้นจราจร จังหวัดลำพูน รับเหมาตีเส้นจราจร จังหวัดลำพูน ตีเส้นจราจร จังหวัดลำพูน ตีเส้นถนน จังหวัดลำพูน ตีเส้นถนน แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตีเส้น แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตีเส้น แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตีเส้นถนน แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตีเส้นจราจร แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์

รายละเอียดงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  • จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) แขวงทางการลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.521+006-กม.527+806 ปริมาณงาน 4,825 ตารางเมตร (สีขาว 2,798 ตารางเมตร สีเหลือง 2,027 ตารางเมตร)

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 ทางบริษัทฯ ยังรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง