ยางชลอความเร็วรถยนต์สีดำติดตั้งที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง

ยางลูกระนาด

ยางชะลอความเร็ว โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง ยางลูกระนาด โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง ลูกระนาดชะลอความเร็ว โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง ยางชะลอความเร็วราคาถูก โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง ยางชะลอความเร็ว ยางลูกระนาด

รายละเอียดยางชลอความเร็ว

  • สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง
  • ยางลูกระนาดสีดำ ขนาด 40 x 50 เซนติเมตร จำนวน 23 ท่อน
  • พุก ดร็อปอินแองเคอร์สำหรับติดตั้งจำนวน 92 ตัว
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยางชลอความเร็ว