ป้ายบอกทาง อุทยานหมอชีวกโกมารภัจน์ จังหวัดสิงห์บุรี

การทำป้ายหมอชีวก

ป้ายบอกทาง หมอชีวก รูปภาพสำหรับทำป้ายหมอชีวก การทำป้ายหมอชีวก การทำป้ายองค์พระร่วง ป้ายองค์พระร่วง ป้ายบอกทาง องค์พระร่วง ป้ายบอกทาง หมอชีวก และองค์พระร่วง ป้ายจราจรบอกทาง หมอชีวก และองค์พระร่วง

รายละเอียดป้ายบอกทางจราจร อุทยานหมอชีวกโกมารภัจน์

  • ผู้ว่าจ้าง : คลีนิคนายแพทย์สมหมาย
  • ป้าย Overhang พร้อมรูปภาพ 3 ชุด
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. ติดสติ๊กเกอร์ High Intensity Grade ขนาดป้าย 220 x 240 ซม.
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน อักษร และเส้นขอบป้ายสีขาว
  • เฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว
  • ขนาดรูป 150 x 240 ซม.
  • โครงเสา Overhang ชุด HDG (Hot Dip Galvanize) เสาหน้าแปลน 3 ต้น
  • ขนาดเสา dia 10″ x 7.70 เมตร
  • พร้อมสกรูน๊อตสำหรับฐานราก
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบอกทาง