ป้ายจราจรแบบแขวนสูง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง

ป้ายจราจรแบบแขวนสูง ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์

ป้ายจราจรแบบแขวนสูง Overhead Sign ป้ายบอกทางแบบแขวนสูง Overhead Sign ป้าย Overhead ป้ายบอกทาง ป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทาง เฟรมป้ายจราจร ป้ายจราจรขนาดใหญ่ การติดตั้งป้ายจราจร การติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง Overhead Sign การติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง ป้ายจราจรแบบแขวนสูง ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ป้ายจราจร overhead ติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ติดตั้งป้ายจราจร overhead มอเตอร์เวย์ ป้าย Overhang ป้าย Overhang มอเตอร์เวย์ ป้ายจราจร ป้ายบอกทางมอเตอร์เวย์

รายละเอียดป้ายจราจรแบบแขวนสูง

  • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง
  • รับจ้างในการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนทางหลวง (Black Spot) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางแยกต่างระดับหนองขาม-ทางแยกต่างระดับบ้านโป่ง ระหว่าง กม.115+600.000-กม.116+300.000 (คันทางซ้าย) และ กม.0+000.000-กม.0+200.000 (RAMP-305) และกม.1+600.000-กม.2+316.214 (RAMP-309) ระยะทาง 1.616 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
  1. ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign ใช้แผ่นอลูมิเนียม หนา 3.0 มม.) ชนิด Microprismatic พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) ปริมาณ 70 ตารางเมตร กม.ที่ติดตั้ง 115+714 และ 115+914
  2. งานโครงสร้างรับแผ่นป้าย Overhang DWG No.Rs-112,113 span = 4.25 m. max. Foundation Type “A” แผ่นป้ายไม่มากกว่า 2 x 52,800 ตร.ซม. กม.ที่ติดตั้ง 116+253 และ 1+640 RAMP-309