ป้ายที่จอดรถคนพิการ และป้ายสัญลักษณ์คนพิการ | รับทำป้าย

ป้ายที่จอดรถสำหรับคนพิการ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา

ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ซ้าย หจก. โชควิกานดา ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ซ้าย ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ขวา หจก. โชควิกานดา ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา ป้ายลิฟท์สำหรับคนพิการ หจก. โชควิกานดา ป้ายลิฟท์สำหรับคนพิการ ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ลูกศรชี้ขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ลูกศรชี้ขวา หจก. โชควิกานดา ป้ายที่จอดรถสำหรับคนพิการ หจก. โชควิกานดา ป้ายที่จอดรถสำหรับคนพิการ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร หจก. โชควิกานดา

รายละเอียด ป้ายที่จอดรถคนพิการ และป้ายสัญลักษณ์คนพิการ

 1. ป้ายที่จอดรถสำหรับคนพิการ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน สัญลักษณ์สีขาว
 2. เสาเหล็กอาบสังกะสี ชนิดปักดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 3 เมตร จำนวน 1 ต้น
 3. แคล้มป์รัดเสา จำนวน 2 ชุด
 4. ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ลูกศรชี้ขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ซ้าย ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายสัญลักษณ์ทางเข้าห้องน้ำคนพิการ ผู้ชาย และผู้หญิง ลูกศรชี้ขวา ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายลิฟท์สำหรับคนพิการ ขนาด 20 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน สัญลีกษณ์สีขาว
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ทำป้ายที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ป้ายลิฟท์สำหรับคนพิการ และป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป อีกทั้งผลิตเครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป เครื่องหมายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ สอบถามราคาป้ายที่จอดรถคนพิการ หรือราคาป้ายสัญลักษณ์ทั่วไปได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป