กำแพงน้ำสีส้มขนาดยาว 1 เมตร ติดสติ๊กเกอร์แขวงการทางพะเยา

กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer

กำแพงน้ำสีส้มขนาดยาว 1 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ กำแพงน้ำสีส้มขนาดยาว 1 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer กำแพงน้ำสีส้ม ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer กำแพงน้ำสีส้ม ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ กำแพงน้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แบริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แบริเออร์พลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แบริเออร์ใส่น้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แบริเออร์กั้นน้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงกั้นน้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงกั้นจราจรพลาสติกใส่น้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงกั้นจราจรพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงกั้นพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผงพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์ บาริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์  แบริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์ แบริเออร์ใส่น้ำ ติดสติ๊กเกอร์

รายละเอียดแบริเออร์สีส้ม

  • ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางพะเยา
  • กำแพงน้ำสีส้ม ขนาดยาว 1 เมตร
  • ติดข้อความ “แขวงการทางพะเยา”
  • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M สีขาวชนิด Engineer
  • แผงกั้นจราจรใส่น้ำจำนวนทั้งหมด 25 อัน
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กำแพงน้ำ