ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ไฟกะพริบโซล่าร์เซลล์ ก้าวไกลแก๊ส

ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ไฟกะพริบโซล่าร์เซลล์ ก้าวไกลแก๊ส

ติดตั้งหมุด Solar Cell กะพริบ 360 องศา บริษัท ก้าวไกลแก๊ส จำกัด ถนนพระราม 2 ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบมีไฟกะพริบ 360 องศา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ก้าวไกลแก๊ส จำกัด ถนนพระราม 2 ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบมีไฟกะพริบ 360 องศา โซล่าร์เซลล์ บริษัท ก้าวไกลแก๊ส จำกัด ถนนพระราม 2

รายละเอียดงานติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศาแบบมีไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ก้าวไกลแก๊ส จำกัด
  • ลูกแก้ว Solar Cell กะพริบ 360 องศา จำนวน 20 อัน
  • ติดตั้งที่ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา