การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อทำป้ายมุมเสา 349 แผ่น

สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน

สติ๊กเกอร์สีเหลืองเกรดเอ็นจิเนียร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรดเอ็นจิเนียร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง 349 แผ่น การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง 349 แผ่น การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจีเนียร์สีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เครื่องหมายเตือนรูปก้างปลา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer 349 แผ่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer สกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด EG สกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองสกรีนเครื่องหมายเตือน การสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนเครื่องหมายเตือน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนก้างปลา การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer สีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองเกรด Engineer การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจิเนียร์เกรดสีเหลือง การสกรีนบนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเอ็นจิเนียร์เกรดสีเหลือง 349 แผ่น

รายละเอียดงานสกรีนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำกัด
  • วัสดุสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 349 แผ่น
  • เพื่อนำไปติดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีขนาด 1.2 มิลลิเมตร พับขอบเข้ามุมเสา
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ป้ายเตือนมุมเสา ป้ายมุมเสา อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู