ป้ายห้ามจอดตลอดแนวจำนวน 4 แผ่น ติดตั้งที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์

เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ เสาป้ายจราจร การติดตั้งป้ายจราจรที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ป้ายห้ามจอด ติดตั้งที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ติดตั้งที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ ป้ายห้ามจอด ติดตั้งที่เศรษฐสิริ ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ติดตั้งที่เศรษฐสิริ ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ ป้ายห้ามจอด ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ ป้ายห้ามจอด ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น ติดตั้งที่เศรษฐสิริ ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น ติดตั้งที่เศรษฐสิริ ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น ติดตั้งที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

รายละเอียดป้ายห้ามจอดตลอดแนวจำนวน 4 แผ่น ติดตั้งที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

  1. ป้ายข้อความพร้อมสัญลักษณ์ห้ามจอดตลอดแนว ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
    • พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ พร้อมสัญลักษณ์ห้ามจอด
    • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์
  2. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 4 ต้น
  3. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว (เป็นชุด) จำนวน 8 ชุด
  • ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถที่เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายป้ายจราจรทุกประเภท เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายบอกทางพร้อมทั้งบริการติดตั้งป้าย สอบถามราคาป้ายห้ามจอดตลอดแนวได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายห้ามจอดตลอดแนว