ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชวนชื่น

ป้ายเตือน และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่บ้านชวนชื่น

ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่บ้านชวนชื่น ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบที่หมู่บ้านชวนชื่น ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่บ้านชวนชื่น ป้ายจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่บ้านชวนชื่น ป้ายเตือน และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่บ้านชวนชื่น ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ และป้ายเตือนจราจรที่หมู่บ้านชวนชื่น ไฟกระพริบ และป้ายเตือนจราจรที่หมู่บ้านชวนชื่น ไฟกระพริบ และป้ายเตือนที่หมู่บ้านชวนชื่น

ป้ายเตือนจราจร และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชวนชื่น

  • ป้ายจราจร “ระวัง! ข้างหน้ามีทางแยก รถเข้า-ออก โปรดลดความเร็ว” เป็นป้ายเตือนพื้นสีเหลืองตัวหนังสือสีดำเพื่อเตือนอันตราย โดยที่เสาที่ยึดติดป้ายจราจรเป็นเสาเหล็กอาบสังกะสีสองต้นต่อป้ายหนึ่งชุด และเป็นเสาลักษณะปักลงดิน
  • ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นไฟเตือนเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ยึดติดกับเสาเหล็กพ่นสีดำแบบปักลงดิน
  • ติดตั้งป้ายเตือน และไฟกระพริบเตือนทั้งหมด 2 จุด ทั้งขามา และขาไปก่อนบริเวณหมู่บ้านชวนชื่น
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายเตือน ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์