กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช

กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สกรีนสมิติเวช

กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนคำว่าโรงพยาบาลสมิติเวช สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนคำว่าโรงพยาบาลสมิติเวชสำหรับติดกรวยจราจร กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนโรงพยาบาลสมิติเวช  กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์โรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สกรีนโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สกรีนสมิติเวช

กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช

  • กรวยจราจรขนาดสูง 70 เซนติเมตร รถทับไม่แตก
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ
  • สติ๊กเกอร์แถบที่สองสกรีนคำว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช” และ “Samitivej Hospitals”
  • ระหว่างสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ ติดสติ๊กเกอร์โลโก้โรงพยาบาล
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร