กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์โลโก้ปตท.

กรวยสะท้อนแสงปตท.

กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์โลโก้ปตท. กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ปตท. กรวยติดสติ๊กเกอร์ปตท. กรวยติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้ปตท. กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้ปตท. กรวยจราจรปตท. กรวยปตท. กรวยสะท้อนแสงปตท.

กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์โลโก้ปตท.

  • กรวยจราจรขนาดสูง 70 เซนติเมตร
  • กรวยจราจรรถทับไม่แตก
  • สกรีนโลโก้ปตท. บนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์
  • จำนวน 30 ใบ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร