ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ CALL HOLE, NO SHIPPING และ DROP AREA

ป้ายจราจร แนะนำ

ทําป้ายจราจร ป้ายจราจร ป้ายจราจร ประเภทป้ายแนะนำ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ป้ายความปลอดภัย แบบป้ายจราจร ข้อความ ป้ายจราจร แนะนำ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ ป้ายความปลอดภัย ทําป้ายจราจร แบบป้ายจราจร ข้อความ ป้ายจราจร แนะนำ ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ พร้อมความหมาย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย พร้อมข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูล พร้อมข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการ พร้อมข้อความ ป้ายจราจร ข้อความ ป้ายจราจร ประเภทป้ายแนะนำ ข้อความ

รายละเอียดป้ายสัญลักษณ์ พร้อมข้อความ CALL HOLE, NO SHIPPING และ DROP AREA

  • ลูกค้า : บริษัท เจ-ริช จำกัด
  • ที่อยู่ : 87 หมู่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  1. ป้ายสัญลักษณ์ “DROP AREA” ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
  2. ป้ายสัญลักษณ์ “CALL HOLE” ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น
  3. ป้ายสัญลักษณ์ “NO CHIPPING” ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
    • พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว เส้นขอบสีขาว
    • แผ่นป้ายอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ EG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ สอบถามราคาป้ายสัญลักษณ์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายสัญลักษณ์