เสื้อสะท้อนแสง FIRE WATCH MAN และเสื้อจราจร HOLE WATCH MAN

เสื้อสะท้อนแสง FIRE WATCH MAN และเสื้อจราจร HOLE WATCH

เสื้อสะท้อนแสงสีส้ม Fire Watch Man เสื้อสะท้อนแสง Fire Watch Man เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว Hole Watch Man เสื้อสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง safety เสื้อแถบสะท้อนแสง เสื้อจราจร เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้องแสง เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง เสื้อจราจรสะท้อนแสงรุ่นมาตราฐาน เสื้อจราจรสะท้อนแสง เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง เสื้อเซฟตี้ เสื้อกั๊กเซฟตี้ เสื้อกั๊กจราจร เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสงภาษาอังกฤษ safety เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง Hole Watch Man เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว เสื้อสะท้อนแสง safety Hole Watch Man เสื้อแถบสะท้อนแสง Hole Watch Man เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียว เสื้อจราจร Hole Watch Man เสื้อจราจรสะท้อนแสง Hole Watch Man เสื้อสะท้องแสง Hole Watch Man เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง เสื้อจราจรสะท้อนแสงรุ่นมาตราฐาน เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง เสื้อกั๊กเซฟตี้สะท้อนแสง

รายละเอียดเสื้อจราจร

  • เสื้อสะท้อนแสงชนิดผ้าโพลีเอสเตอร์
  • ด้านหน้ารีดโลโก้ด้วยแถบสะท้อนแสงหน้าอกด้านซ้าย
  • ด้าหน้า-หลังรีดข้อความสีเทาเงินระหว่างแถบสะท้อนแสง 2 แถบ
  • เสื้อจราจรสีเขียว HOLE WATCH MAN จำนวน 10 ตัว
  • เสื้อเซฟตี้สีส้ม FIRE WATCH MAN จำนวน 10 ตัว
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสื้อสะท้อนแสง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 0 2294 0281-6
โทรสาร: 0 2294 0287-8
อีเมล: siamtraffic.stf@gmail.com
Line: @siamtraffic