siamtraffic@yahoo.com

guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง Guard Rail (ราวกันอันตราย) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ปริมาณงาน 1,148 เมตร รายละเอียดดังนี้ งาน GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,148 เมตร งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 […]

guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ – ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 – กม.136+842 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ GUARD RAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ […]

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

รายละเอียด guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (guard rail) สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 – น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล […]

guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ระหว่าง กม.94+260 – กม.94+560 และ กม.101+300 – กม.101+560 และ กม.102+055 – กม.102+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 […]

guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้ง guard rail) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต […]

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 – กม.821+270 (NB, SB) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายหนา 2.5 mm. Thickness ; Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 1,064 m. เสาเสริมสำหรับราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 266 Each. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง GUARD RAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-301 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.16+000 – กม.27+300 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้ GUARD RAIL Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 716 เมตร เสาเสริมสำหรับ GUARD RAIL Class II Type I ปริมาณงาน […]