guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ระหว่าง กม.94+260 – กม.94+560 และ กม.101+300 – กม.101+560 และ กม.102+055 – กม.102+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 […]

guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้ง guard rail) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต […]

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 – กม.821+270 (NB, SB) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายหนา 2.5 mm. Thickness ; Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 1,064 m. เสาเสริมสำหรับราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 266 Each. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง GUARD RAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-301 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.16+000 – กม.27+300 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้ GUARD RAIL Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 716 เมตร เสาเสริมสำหรับ GUARD RAIL Class II Type I ปริมาณงาน […]

ราวกันตกถนนแขวงการทางชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 344 ปริมาณ 3,384 ม.

ราวกันตกถนนแขวงการทางชลบุรี ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางชลบุรี กรมทางหลวง ที่อยู่ : 213 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันตกถนน ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี – หนองปรือ ระหว่าง กม.21+110 – กม.25+000 ปริมาณงาน 3,384 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ W-BEAM GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 3,384 เมตร TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด […]

guard rail แขวงการทางพะเยา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) 960 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงการทางพะเยา ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางพะเยา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง ที่อยู่ : 3 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam หนา 3.2 มม. steel guard rail 3.2 mm. Thickness;Class “I”, Type “II” ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา – ปากบอก ระหว่าง กม.11+100 – กม.13+760 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 960 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้ ทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam หนา 3.2 มม. steel […]

การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้

รายละเอียดการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก สุราษฎร์ธานี แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 62 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 15 แผ่น แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก จำนวน 23 แผ่น เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 82 ต้น น๊อตลูกฟูกเหล็กราวยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 82 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 82 ตัว น๊อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 656 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม […]

Facebook