การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี guard rail ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เสาราวกันอันตราย ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี Guard rail ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี แหวนเหลี่ยมราวกันอันตราย ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวกันอันตราย ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท จังหวัดปทุมธานี Guard rail จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 ม. ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียด การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 110 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 104 ต้น
 3. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 1.2 เมตร จำนวน 12 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 116 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. Type 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 116 ตัว
 8. สติกเกอร์ติดเสา ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 232 ตัว
 • ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาวรวม 440 เมตร จำนวน 6 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล (Guard rail) ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์ guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip จำนวน 374 ตัว โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)  แผ่นราวกั้นอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด guardrail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล กรมทางหลวง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 Guard rail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล กรมทางหลวง บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กลูกฟูก บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์  ราวกันอันตราย บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กกันถนน บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

 1. Guard rail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 269 แผ่น
 2. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 374 ต้น
 3. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 374 ตัว
 4. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 748 ตัว
 • โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2
 • ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล (Guard rail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guard rail

Guard rail ส.เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 ม.

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกั้นถนน โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกันชน โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร แผ่นราวกั้นอันตราย โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร เหล็กราวลูกฟูก โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร guard rail โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร การ์ดเรล โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวกันอันตราย โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร ราวเหล็กกันถนน โครงการ ส. เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร

รายละเอียด Guard rail ส.เขมราษฎ์ บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 ม.

 1. Guard rail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 521 แผ่น
 2. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 540 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 38 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 9 แผ่น
 5. น็อต Guard rail ยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 550 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 550 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,480 ตัว
 • โครงการ ส. เขมราษฎ์ (Section 2) บ้านท่าพระ-มหาสารคาม ปริมาณงาน 2,084 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิต Guard rail หรือการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา Guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guard rail

Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

guard rail แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606
Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP 150 x 75 x 20 เซนติเมตร จำนวน 211 ตัว ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กกันชน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กกันถนน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x2 เมตร เชื่อมแหวนล็อตตัวยู แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 เหล็กราวลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กลูกฟูก แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวกันอันตราย แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606 ราวเหล็กกันถนน แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

รายละเอียด Guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603-RS-606

 1. guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง หนา 3.2 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 182 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 2 แผ่น
 4. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อตตัวยู จำนวน 211 ต้น
 5. เหล็กรางซี BLOCK OUT LIP 150 x 75 x 20 เซนติเมตร จำนวน 211 ตัว
 6. น็อต guard rail กลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 211 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 422 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 422 ตัว
 9. แหวนล็อคตัวยู STEEL PLATE 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 422 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,472 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail หรือการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ

guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guard rails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,148 เมตร งาน guard rail CLASS I TYPE II ทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,148 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์-ปากท่อ

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง Guard Rail (ราวกันอันตราย) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ ตอน 5 ระหว่าง กม.118+734 – กม.119+480 ปริมาณงาน 1,148 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. งาน GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,148 เมตร
 2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 291 ชิ้น
 3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3 ปริมาณงาน 1 งาน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง

guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rail w metal beam crash barrier ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 - กม.136+842 guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,244 เมตร งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข 224 งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 - กม.136+842 ปริมาณงาน 1,244 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ-ตาเมียง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง guard rail ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ – ตาเมียง ระหว่าง กม.127+265 – กม.136+842 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. GUARD RAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,244 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย guard rail มอก.248-2531 แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร galvanized crash barrier สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่าย guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guard rails สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่ายการ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกั้นทางโค้ง สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันชน สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (guard rail) สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 – น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save