siamtraffic@yahoo.com

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

รายละเอียด guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (guard rail) สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 – น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล […]

guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร

รายละเอียด guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา–พนมสารคาม ปริมาณ 728 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0303 ตอน ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม ระหว่าง กม.94+260 – กม.94+560 และ กม.101+300 – กม.101+560 และ กม.102+055 – กม.102+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 728 […]

guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้ง guard rail) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต […]

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 – กม.821+270 (NB, SB) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายหนา 2.5 mm. Thickness ; Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 1,064 m. เสาเสริมสำหรับราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 266 Each. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต […]

guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1125 ปริมาณงาน 716 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง GUARD RAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-301 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.16+000 – กม.27+300 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้ GUARD RAIL Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 716 เมตร เสาเสริมสำหรับ GUARD RAIL Class II Type I ปริมาณงาน […]

ราวกันตกถนนแขวงการทางชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 344 ปริมาณ 3,384 ม.

ราวกันตกถนนแขวงการทางชลบุรี ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางชลบุรี กรมทางหลวง ที่อยู่ : 213 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันตกถนน ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองรี – หนองปรือ ระหว่าง กม.21+110 – กม.25+000 ปริมาณงาน 3,384 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ W-BEAM GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 3,384 เมตร TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด […]

guard rail แขวงการทางพะเยา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) 960 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงการทางพะเยา ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางพะเยา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง ที่อยู่ : 3 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam หนา 3.2 มม. steel guard rail 3.2 mm. Thickness;Class “I”, Type “II” ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา – ปากบอก ระหว่าง กม.11+100 – กม.13+760 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 960 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้ ทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam หนา 3.2 มม. steel […]

Facebook