ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,346 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร W-Beam Guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร การ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,346 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง – โป่งกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+440 – กม.40+004 ซ้ายทาง, ขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,346 เมตร รายละเอียดดังนี้

  1. งาน W-BEAM GUARDRAIL CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 1,346 เมตร
  2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 347 ชิ้น
  3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3 ปริมาณงาน 1 งาน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย

w beam guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206

w beam guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม galvanized guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม การ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม w beam guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

รายละเอียด w beam guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

w-beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง W Beam GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง – โป่งกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.37+550 – กม.38+700 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 696 เมตร รายละเอียดดังนี้

  • งาน W Beam GUARDRAIL CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 696 เมตร
  • งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL ปริมาณ 175 ชิ้น

w-beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 guardrails ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง W Beam GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง – โป่งกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.45+100 – กม.46+700 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 696 เมตร รายละเอียดดังนี้

  • งาน W Beam GUARDRAIL CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 696 เมตร
  • งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL ปริมาณ 175 ชิ้น

w-beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ปริมาณงาน 696 เมตร การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ปริมาณงาน 696 เมตร ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ปริมาณงาน 696 เมตร guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ปริมาณงาน 696 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง - โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ปริมาณงาน 696 เมตร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง W Beam GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายาง – โป่งกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.46+100 – กม.46+800 ด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 696 เมตร รายละเอียดดังนี้

  • งาน W Beam GUARDRAIL CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 696 เมตร
  • งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL ปริมาณ 175 ชิ้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต w beam guardrail มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา w beam guardrail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w beam guardrail